Yrkesfrågor

Journalistförbundet är både ett fackförbund och ett yrkesförbund. Det innebär att vi, förutom att värna fackliga rättigheter, även driver frågor som är viktiga för just dig som journalist. Det handlar bland annat om att försvara upphovsrätten, ge vägledning i svåra yrkesetiska frågor och stå upp för yttrandefriheten.

Upphovsrätt

Grunden i upphovsrätten är att du som journalist äger rättigheterna till texter, bilder och annat som du skapar. Och du ska kompenseras när medieföretagen använder verken. Journalistförbundet har länge arbetat för att försvara upphovsrätten för såväl anställda som frilansar. Läs mer här.

Yrkesetik

En stark journalistisk integritet är avgörande för trovärdigheten för dig som journalist. Journalister som är medlemmar i Journalistförbundet förbinder sig att följa de yrkesetiska reglerna. Journalistförbundet är en del av det självreglerande systemet och driver genom förbundets Yrkesetiska nämnd frågor om etik för att stärka journalister i deras yrkesutövning. Läs mer här.

Yttrandefrihet

I Sverige har vi starka lagar till förmån för yttrandefriheten, men det är en rättighet som ständigt måste försvaras. Offentlighetsprincipen är en annan viktig rättighet och en förutsättning för att kunna bedriva granskande journalistik. Journalistförbundet arbetar bland annat via förbundets yttrandefrihetsgrupp för att synliggöra frågorna. Läs mer här.

Taggar: yrkesfrågor