För starkare journalistik och starkare journalister

Journalisternas yrkesfrågor är viktiga. Yttrandefrihet, yrkesetik, upphovsrätt och otryggheten i mediebranschen – Journalistförbundet driver aktivt dessa yrkesfrågor.