Yrkesfrågor

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Bland våra viktiga yrkesfrågor finns yttrandefrihet, etik, källskydd och upphovsrätt.

Journalistförbundet är en demokratisk organisation, där möjligheterna till framgång beror på medlemmarnas engagemang och intresse. Journalistförbundets syfte är att ge journalisterna så goda arbets- och levnadsvillkor som möjligt så att journalisterna utifrån dessa kan fylla sin uppgift i samhället och, på medborgarnas uppdrag, utöva en så god och allsidig journalistik som möjligt.

Journalistförbundet ska som yrkesförbund bevaka ideella intressen samt verka för en god yrkesetik. Journalistförbundet är en demokratisk organisation med ambition att vara mer än ett försäkringsbolag för medlemmarna.

Vi arbetar för goda materiella och arbetsrättsliga förhållanden, men förbundets syften är också ideella. Vi vill värna och vidga ramarna för yttrandefrihet och tryckfrihet, öppenhet och offentlighet i samhället, mångfald i medierna, individens upphovsrätt, ett etiskt förhållningssätt i yrkesutövningen och den journalistiska integriteten.

De ideella och materiella syftena står inte i strid med varandra. För att nå framgångar i de ideella frågorna krävs ett gott resultat i de materiella och vice versa.

Att framgångsrikt försvara och flytta fram positionerna i de ideella frågorna är inte ett egenvärde för journalistkåren utan ett demokratiarbete lika viktigt för alla medborgare och grupper. Det kräver medvetenhet och solidaritet framförallt mellan alla journalister, men också mellan Journalistförbundet och andra grupper, speciellt inom mediebranschen, för att sprida kunskap och kunna påverka.

Taggar: yrkesfrågor