Tidningen Journalisten

Tidningen Journalisten är Sveriges äldsta, största och mest inflytelserika medietidning. Journalisten är en medlems-, facklig- och yrkestidning som granskar och debatterar journalistikens villkor. 

Journalisten ägs av Journalistförbundet men är fri och självständig. Ansvarig utgivare är chefredaktör Axel Andén. Policyn för tidningen anger att:

  • Som facklig tidning ska Journalisten kontinuerligt och initierat spegla och bevaka journalisternas villkor i arbetslivet.
  • Som yrkestidning ska tidningen kontinuerligt och initierat spegla och bevaka journalistikens villkor, inriktning och kvalitet. 
  • Som medlemstidning för Journalistförbundets medlemmar ska den spegla och bevaka vad som händer i förbundets alla organ samt frågor kopplade till medlemskapet. 

Journalisten kommer ut som papperstidning med tio nummer per år. På tidningens webbplats publiceras dagligen artiklar och annat material. 

Läs Journalisten på webben.

Kontakta redaktionen eller få hjälp med inloggning till tidningens låsta artiklar. 

Senast ändrad 12 september 2023