Foto: Journalistförbundet

Avtalsrörelsen

Under våren 2025 ska Journalistförbundets kollektivavtal med Medieföretagen omförhandlas. Kollektivavtalen är vårt viktigaste fackliga verktyg för att förbättra villkoren och öka inflytandet över vårt arbete. De sätter ramarna för arbetstiden, anställningsformerna, lönesättningen och mycket mer.

Journalistförbundet och Medieföretagen förhandlade under våren 2023 fram fem nya kollektivavtal – inom Dagspress, Public Service, Tidskrift, Etermedier och Bemanning. Dessa gäller från 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. Du hittar dem här.

Nyheter om Avtal 2025

231128: Enkät inför avtalsrörelsen 2025

Senast ändrad 6 maj 2024