Företagsförsäkring

En företagsförsäkring är viktig att ha när du har företag. Din hemförsäkring täcker inte din företagsverksamhet. Journalistförbundet samarbetar med försäkringsmäklaren Gefvert som har tagit fram en grundförsäkring, men även vissa tillägg.

Företagsförsäkring – hjälper dig vid inbrott, brand, vattenskador, rättstvister med mera. Även den som har kontoret hemma behöver en företagsförsäkring. Hemförsäkringen gäller inte för det som händer i firman, exempelvis inbrott eller andra skador på exempelvis dator. En hemförsäkring gäller inte heller när du reser i jobbet. Gefvert erbjuder två olika Företagsförsäkringar beroende på om du har kontoret i hemmet/hyr in dig i en lokal eller om du hyr en egen lokal.
 

Tjänstereseförsäkring – behövs om något skulle hända när du reser i jobbet. Då gäller inte hemförsäkringens reseskydd för skador som inträffar. Om du tecknar Journalistförbundets företagsförsäkring via Gefvert ingår en tjänstereseförsäkring med avbeställningsskydd automatiskt. Ett alternativ är annars att teckna en separat tjänstereseförsäkring vid varje resa.


Sjukavbrottsförsäkring – om du har fasta kostnader i ditt företag, exempelvis om du hyr en lokal, då rekommenderar Gefvert att man tecknar till en Sjukavbrottsförsäkring som komplement till sin Företagsförsäkring. Den täcker alla fasta kostnader som lokalhyra, el och telefonabonnemang m.m.om du blir sjuk en längre tid. Försäkringen går också att teckna separat. Ersättning utbetalas efter en månads karens i högst elva månader. Premien grundar sig på ålder och beräknade fasta kostnader.

 

Välj rätt Företagsförsäkring

I samarbete med försäkringsmäklaren Gefvert har Journalistförbundet tagit fram en företagsförsäkring för förbundets frilansande medlemmar. Den är inriktad på småföretag, har låg årspremie och låg självrisk och innehåller ansvarsförsäkring, rättsskydd och tjänstereseförsäkring. Försäkringsbeloppet för maskiner och inventarier är upp till 100 000 kr för skador till följd av brand, inbrott och stöld. Försäkringen ger också skydd för kunders egendom, ett prisbasbelopp och rättsskydd, fem prisbasbelopp. Dessutom ingår ett allriskskydd för företagets egendom vilken gäller i hela världen upp till ett prisbasbelopp, och en tjänstereseförsäkring med avbeställningsskydd.

Årspremie från och med maj 2018: 2 700 kr med en självrisk om 1 000 kr (egendom och ansvar). 
Om du väljer en reducerad variant av Allriskskyddet (ett halvt prisbasbelopp – istället för ett helt) så är årspremien från 2 500 kr.

En betydelsefull faktor är hur bolagen beräknar värdet av det som skadats eller blivit stulet. För denna försäkring gäller nyanskaffningsvärde ett år på exempelvis datorer och mobiltelefoner, och tre år på digital kamerautrustning och fem år på analog utrustning. Självrisk vid rättsskyddsskador är 10 procent av kostnaderna (lägst 1 000 kr). Ingen självrisk vid tjänstereseskador, förutom rättsskydd där självrisken är 20 procent.

Observera! Om du ska resa till farliga områden (där UD avråder) tillkommer extra premie, 600 kr för tjänstereseförsäkringen (upp till en månad) och 500 kr för att utöka allriskskyddet. Kontakta alltid Gefvert innan du ska resa till osäkra områden för att få veta vad som gäller.

 

Reducerad företagsförsäkring - kompletterar hemförsäkringen

Frilansare som inte har någon företagsförsäkring och som jobbar hemifrån kan komplettera hemförsäkringen med ett mindre försäkringsskydd för frilansföretaget. Tillägget ger skydd för maskiner och inventarier vid brand, inbrott och vattenskador, och ansvarsförsäkring samt rättsskyddsförsäkring. Premie 1 275 kr.

 

Lägre premie i gemensam frilanslokal


Frilansar som delar lokal kan teckna en gemensam företagsförsäkring hos Gefvert till en lägre premiekostnad än om var och en tecknar försäkringen separat. Förutsättningen är att en av frilansarna i gruppen, till exempel den som står på lokalhyreskontraktet, blir huvudförsäkrad, och att övriga gruppmedlemmar tecknar företagsförsäkringen som medförsäkrad.

Grundpremien är lägst 2 700 kr för huvudförsäkrad, plus minst 1 410 kr för varje medförsäkrad. Då ingår allrisk med ett basbelopp per försäkrad. Om gruppens totala försäkringsbelopp för allrisk är högre blir också premien lite högre för var och en.

 

För ytterligare information och frågor kring företagsförsäkringar, kontakta Gefvert: 08-440 54 40, eller via mejl: kundservice@gefvert.se
Läs mer om försäkringen på Gefverts hemsida.

Senast ändrad 17 september 2019