Företagsförsäkring

En företagsförsäkring är viktig att ha när du har företag, för din egen del och för din verksamhet. Journalistförbundet samarbetar med försäkringsförmedlaren Gefvert som erbjuder försäkring för företag inriktad på småföretag, med låg årspremie och låg självrisk med valbara tillägg. 

Välj en företagsförsäkring som passar dig

Vare sig det är din utrustning, under resa i jobbet, om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka, ska du alltid ha en företagsförsäkring. Det här gäller även om ditt kontor ligger i hemmet. Din hemförsäkring täcker inte skador som drabbar dig i din firma eller när du reser på uppdrag.

Företagsförsäkring Journalist  

Den här företagsförsäkringen via Gefvert innehåller Allrisk egendom, Ansvarsförsäkring, Rättsskydd och Tjänstereseförsäkring. Den hjälper dig vid till exempel inbrott, brand, vattenskador, rättstvister och om något skulle hända när du reser ute på uppdrag.

I denna försäkring ingår:

  • Egendomsskydd i lokal/bostad
  • Allriskskydd, gäller för såväl inifrån som utifrån kommande skadehändelser, ett prisbasbelopp. Gäller i hela världen.  
  • Ansvarsförsäkring
  • Avbrottsförsäkring med extrakostnader
  • Rättsskydd med fem prisbasbelopp. Gäller i hela EU/EFTA.
  • Tjänstereseförsäkring med avbeställningsskydd.
  • Olycksfall

Premie
Årspremie från 3 270 kronor.

Observera! Om du ska resa till riskområden där UD helt avråder tillkommer försäkringskostnader. Ta alltid kontakt med Gefvert innan du ska resa till osäkra områden för aktuell information.

 

Försäkringsbelopp och nyanskaffningsvärde

Försäkringsbeloppet för maskiner och inventarier är från 100 000 kronor för skador till följd av allrisk. För den här försäkringen gäller nyanskaffningsvärde ett år på exempelvis datorer och mobiltelefoner, och tre år på digital kamerautrustning och fem år på analog utrustning.

Självrisk

Självrisken är i normalfallet endast 1 000 kronor. Självrisk vid rättsskyddsskador är 10 procent av kostnaderna (lägst 1 000 kronor). Ingen självrisk vid tjänstereseskador, förutom rättsskydd där självrisken är 20 procent.

 

Teckna som tillägg

Sjukavbrottsförsäkring 

Om du har lite större fasta kostnader i ditt företag, exempelvis hyra av lokal, leasingavgifter, rekommenderas av Gefvert att teckna till en sjukavbrottsförsäkring till din företagsförsäkring. Den täcker alla fasta kostnader som lokalhyra, el och telefonabonnemang med mera om du blir sjuk en längre tid. Ersättning utbetalas efter en månads karens i högst elva månader. Försäkringen går att teckna separat.

Premie
Premien grundar sig på ålder och beräknade fasta kostnader. Ta kontakt med Gefvert kundservice för att få aktuell premie för dig.

 

Företagsförsäkring journalist – hemmakontor

För dig som endast jobbar hemifrån rekommenderas precis som dem som hyr lokal att teckna försäkring för företagsverksamhet. Genom Gefvert kan vi erbjuda en mindre företagsförsäkring med lägre premie som ger ett allriskskydd för maskiner och inventarier i din bostad och som vid ansvarsförsäkring samt rättsskyddsförsäkring. 

Observera! Den här reducerade försäkringen saknar försäkring för tjänsteresa vilket är moment där flest skador sker. 

Premie
Årspremie är från 1 755 kronor.

 

Teckna gemensam frilanslokal till lägre premie

Frilansar som delar lokal kan teckna en gemensam företagsförsäkring via Gefvert till en lägre premiekostnad än om var och en skulle teckna försäkring separat. Förutsättningen är att en av frilansarna i gruppen, till exempel den som står på lokalhyreskontraktet, blir huvudförsäkrad och att övriga gruppmedlemmar tecknar företagsförsäkringen som medförsäkrad.

Premie
Grundpremien är 3 270 kronor för huvudförsäkrad och från 1 695 kronor för medförsäkrad per år. Sedan tillkommer 620 kronor för varje 100 000 kronor som försäkringsbeloppet för maskinerier och varor höjs med.

I premien ingår "Allrisk rörlig utrustning" med ett prisbasbelopp per försäkrad. Om någon behöver ett högre belopp än så kan ytterligare prisbasbelopp tecknas till med premie 1 917 kronor per prisbasbelopp.

 

Gefvert kundservice
För ytterligare information och frågor kring företagsförsäkringar, ring eller mejla Gefvert: 08-440 54 40, gefvert@soderbergpartners.se

Läs också mer på Gefverts webbplats.

 

Senast ändrad 22 augusti 2023