Tjänstepension

Om din arbetsgivare har kollektivavtal betalas tjänstepension in. Även vissa arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan ibland ha tecknat någon form av pensionsförsäkring för sina anställda, men den kan skilja sig mycket från den kollektivavtalade.

De flesta journalister omfattas av pensionsavtalet ITP. Det finns två tjänstepensioner inom ramen för ITP-avtalet: ITP 1 och ITP 2. Den som är född 1978 eller tidigare har som regel ITP 2. Den är förmånsbestämd, men innehåller också en premiebestämd del, som kallas för ITPK. Den som är född 1979 eller senare har ITP 1, som betalas in från 25 års ålder och är helt premiebestämd. Du kan läsa mer om ITP-avtalet hos avtalat.se. Har du tidigare arbetat inom en annan bransch kan avtalen för tjänstepension se annorlunda ut. Läs mer om tjänstepension på Avtalat.

Flexpension

I Journalistförbundets kollektivavtal, liksom i de flesta andra kollektivavtal, finns också en kompletterande avsättning, utöver ITP-avtalet, som kallas för flexpension. Med stöd av kollektivavtalet är det då också möjligt att gå ned i arbetstid i slutet av arbetslivet, normalt från 62 års ålder.

Är du frilans behöver du själv se till att lägga undan till din tjänstepension. Läs mer om det här.

ITP 1

Det här är för dig som är född 1979 eller senare och enligt vissa avtal även för samtliga på en arbetsplats, alltså ibland även dig som är född före 1979. Arbetsgivaren börjar betala in till din pension från och med att du fyller 25 år. ITP 1 är en premiebestämd pension. Det innebär att man inte vet vad du slutligen kommer att få i pension. Det som påverkar är olika avgifter, din lön under arbetslivet och hur mycket pengarna växer. Du kan själv vara med och påverka hur dina pensionspengar ska placeras och förvaltas. Normalt brukar man säga att arbetsgivaren ska betala in 4,5 procent av din lön upp till ett visst belopp. Efter det beloppet är det en annan procentavsättning som gäller.

ITP 2

Det här är för dig som är född före 1979. ITP 2 består av två delar. En del kallas ITPK som är en mindre del och är premiebestämd. Vad den här delen av pensionen blir är inte bestämd i förväg utan beror på olika avgifter, din lön under arbetslivet och hur mycket pengarna växer. Normalt sätts 2 procent av din årslön av till den här delen.
Den andra delen av ITP 2 är förmånsbestämd. Det innebär att storleken på pensionen du får ut är bestämd i förväg. Arbetsgivaren betalar det som krävs för att du ska få ut det förbestämda månadsbeloppet. Hur stort det beloppet blir påverkas av din lön och hur länge du sparat pengar i ITP 2.

Både inom ITP 1 och ITP 2 kan du lägga till skydd för din familj om du skulle gå bort innan du går i pension. Det ingår även sjuklön och sjukpension i de kollektivavtalade försäkringarna.

Senast ändrad 29 februari 2024