Som medlem får du:

  • Förhandlingshjälp med arvoden och upphovsrätt 
  • Smarta verktyg för frilansjournalister
  • Gratis kompetensutveckling
  • Gemenskap och stöd i våra frilansklubbar 
  • Presskort
  • Tidningen Journalisten

Stärk dig själv och andra journalister

Medlemskapet i Journalistförbundet Frilans innehåller många olika delar. Genom att vara medlem hjälper du både dig själv och andra journalister.

Bli frilansmedlem

För dig

Rådgivning och förhandlingshjälp. Arvodesförhandling, upphovsrättstvist eller frågor om moms? Vad det än gäller – har du frågor eller problem i arbetet som frilans eller med ditt företag får du råd och förhandlingshjälp från Frilansjouren. 

Kompetensutveckling. Vi arrangerar många olika kurser som gör att du kan hålla din kompetens uppdaterad eller utveckla nya färdigheter som journalist. Kostnadsfritt för dig som frilansmedlem!

Smarta verktyg för frilansjournalister. Arvodesguiden, Frilanskalkylatorn och Frilanskatalogen är smarta verktyg som hjälper dig både att ta bättre betalt och få nya uppdrag.

Presskort. Journalistförbundets medlemskort förstärker din trovärdighet och visar att du är en yrkesverksam journalist som åtagit dig att följa de yrkesetiska reglerna. Det är dessutom en godkänd id-handling.

Inkomstförsäkring. Tillsammans med a-kassa täcker vår inkomstförsäkring upp till 80 procent av din inkomst om du skulle stå utan uppdrag och behöver lägga ned din frilansverksamhet. Du behöver själv meddela om du är med i en a-kassa eller inte.

Möjlighet att påverka. Som medlem är du med och formar Journalistförbundets verksamhet och kan själv driva frågor som är viktiga för dig. Du väljer också de förtroendevalda i den frilansklubb du tillhör.

Tidningen Journalisten. Medlemstidningen Journalisten ger dig den bästa bevakningen av branschen. Både pappers- och digital prenumeration ingår.

Medlemsförmåner. Du får förmånliga företagsförsäkringar, pensionslösningar, bolån och rabatt på semesterboende och resor.

Bli frilansmedlem

För frilansjournalister som grupp

Starkare tillsammans. När frilansjournalister går samman blir vi alla starkare tillsammans i förhandlingar med uppdragsgivare om till exempel arvoden, upphovsrätt eller andra villkor. Gemensamt fackligt arbete riktat mot särskilda företag eller uppdragsgivare ger ofta resultat. 

Förbättringar som märks. Frilansmedlemmarna och Journalistförbundet bygger tillsammans upp smarta verktyg som t.ex. Arvodesguiden. Ju fler som är med och bidrar, desto bättre verktyg. 

Värdefull gemenskap. I din frilansklubb och våra frilansnätverk finns alltid någon som har bra tips och råd om livet som frilans. Dessutom ordnas ofta sociala aktiviteter. 

Bli frilansmedlem

För alla journalister

Journalisternas yrkesfrågor. Yttrandefrihetyrkesetikhot och hat mot journalister och upphovsrätt – Journalistförbundet är det enda fackförbund som aktivt driver journalistiska yrkesfrågor.

Kollektivavtal för mediebranschen. Journalistförbundets kollektivavtal och frilansavtal sätter ramarna för de villkor och löner som gäller i mediebranschen. Avtalen som vi förhandlar fram för alla journalister är speciellt utformade för journalistisk verksamhet. Frilansavtalet gäller alla medlemmar som utför frilansuppdrag för företag anslutna till Medieföretagen och där regleras t.ex. uppsägningstid för stadigvarande uppdrag. 

Bli frilansmedlem

För samhället

Demokrati. En stark yttrande- och tryckfrihet är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Som medlem är du med och bidrar till Journalistförbundets arbete för att stärka demokratin.

Internationellt arbete. Journalistförbundet är tillsammans med vår internationella federation, IFJ, ett viktigt stöd för utsatta journalister världen över. I det internationella frilansfackliga arbetet samarbetar vi också för bättre villkor för uppdragstagare. 

Läs mer

Arvodesguiden

Vill du få bättre koll på hur bra olika uppdragsgivare i branschen betalar? Och samtidigt hjälpa andra frilansjournalister att höja sina arvoden?

Använd Arvodesguiden:

  • Sök i statistik över arvoden
  • Lägg in dina egna rapporter
  • Undvik olönsamma uppdrag
Gå till Arvodesguiden

För medlemmar!

Nybakad journalist? Du får en månad gratis!

Första månaden betalat du ingen avgift till förbundet om du är studerandemedlem och ansöker om medlemskap som anställd eller frilans. Däremot kan du behöva betala avgiften till exempel din fackklubb, sektion eller en försäkring.

Bli yrkesverksam medlem!