Semester vid frånvaro

Även om du är frånvarande från jobbet kan du tjäna in semester. Det gäller generellt inte vid tjänstledighet.

Föräldraledig

Föräldraledighet är en så kallad semesterlönegrundande frånvaro. Under föräldraledigheten tjänar du in semester i upp till 120 dagar. Det gäller vare sig du tar ut föräldrapenning eller ej. Om du är ensam vårdnadshavare tjänar du in semester i upp till 180 dagar.

Formel för beräkning: 120 kalenderdagar/365 kalenderdagar x antal semesterdagar enligt lag eller kollektivavtal  = antal betalda semesterdagar. Du avrundar uppåt.

Exempel: Hur många betalda semesterdagar får jag om jag har jobbat tre månader (april–juni) och varit föräldraledig resterande tid av intjänandeåret och har 25 dagars semesterrätt?

Formel för beräkning: 91 kalenderdagar (april–juni) + 120 kalenderdagar / 365 dagar x 25 = 14,4 vilket ger 15 betalda semesterdagar. Resterande 10 dagar blir obetalda.

Ledig för vård av anhörig

Om du behöver vara ledig för vård av barn eller allvarligt sjukt barn betalas tillfällig föräldrapenning ut. Du tjänar in semester i upp till 120 dagar. Om du är ensam vårdnadshavare tjänar du in semester i 180 dagar.

Ledighet för närståendevård är semesterlönegrundande i upp till 45 dagar.

Ledighet på grund av risk för smitta är semesterlönegrundande i upp till 180 dagar.

Tjänstledig

Tjänstledighet och tjänstledighet för studier är normalt inte semesterlönegrundande. Facklig utbildning är däremot semesterlönegrundande i upp till 180 dagar. Detsamma gäller teckenspråksutbildning för vissa föräldrar och ledighet för svenskundervisning för invandrare.

Sjukskriven

Du tjänar in semester så länge du varit sjukskriven mindre än 180 dagar under intjänandeåret (1 april-31 mars). Om du är sjukskriven på hel- eller deltid under mer än ett intjänandeår tjänar du inte längre in några semesterdagar.

Formel för beräkning: 180 kalenderdagar / 365 kalenderdagar x antal semesterdagar enligt lag eller kollektivavtal = antal betalda semesterdagar.

Exempel: Hur många betalda semesterdagar får jag om jag har jobbat tre månader (april–juni) och varit sjukskriven resterande tid av intjänandeåret och har 25 dagars semesterrätt?

Formel för beräkning: 91 kalenderdagar (april–juni) + 180 kalenderdagar / 365 dagar x 25 = 18,6 vilket ger 19 betalda semesterdagar.

Sjukskriven för arbetsskada

Om du är sjukskriven för arbetsskada tjänar du in semester hela tiden, ända tills du kommit upp till samma tidsgräns som för annan sjukskrivning, det vill säga när du har varit sjukskriven på hel- eller deltid under ett helt intjänandeår.
 

Senast ändrad 1 mars 2024