Semester under uppsägningstid

Din semester får inte läggas ut under din uppsägningstid – om du inte vill det. Det gäller oavsett om det är du eller arbetsgivaren som har sagt upp dig.

Om du har en uppsägningstid på max sex månader är du inte skyldig att ta ut någon semester under uppsägningstiden. Du kan alltså även återkalla redan beviljad kommande semester. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan du även upphäva redan utlagd semester.

Om du vill ta ut din intjänade semester under uppsägningstiden har du rätt till det – om den redan har lagts ut. Däremot: Om din semester inte har hunnit bli beviljad behöver du komma överens med din arbetsgivare om att få ta ut semestern.

Om din uppsägningstid är längre än sex månader kan arbetsgivaren lägga ut semester under uppsägningstiden, dock inte under de första sex månaderna, om ni inte kommer överens om något annat. Under tiden du är anställd fortsätter du att tjäna in betalda semesterdagar, även om du är arbetsbefriad, så länge ni inte har kommit överens om annat. Om du fått förskottssemester är du aldrig återbetalningsskyldig om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Intjänad men ej uttagen och sparad semester, liksom eventuell komptid, rapporterad övertid och liknande, har du rätt att få ut i pengar då anställningen upphör.

Kom ihåg!

Om din uppsägningstid infaller under perioden juni-augusti har du enligt semesterlagen rätt till minst fyra veckors sammanhängande ledighet.

Senast ändrad 5 april 2024