Medlem som chef

Som chef kanske du företräder arbetsgivaren gentemot den lokala klubben. Då har du möjlighet att ansöka om ett särskilt direktmedlemskap i Journalistförbundet. Det innebär att du är medlem i förbundet utan att tillhöra den lokala klubben.

Om du behöver rådgivning eller förhandlingshjälp företräds du då av någon av förbundets centrala ombudsmän. Är du befintlig medlem som blivit chef så ansöker du om direktmedlemskap genom att kontakta vårt medlemsregistrer, via e-post: medlemsregistret@sjf.se.

Är du inte redan medlem i Journalistförbundet skickar du in en vanlig medlemsansökan för anställda

Du får alla fördelar av medlemskapet även som direktmedlem med undantag för att du inte företräds av den lokala klubben

Här kan du läsa mer om innehållet i medlemskapet och skicka in en medlemsansökan.

Yrkesmässig rådgivning

Kontakta radgivning@sjf.se för rådgivning i frågor som rör din position som chef i mediebranschen.

Facklig rådgivning

Journalistförbundet Rådgivning ger dig råd och tips i alla frågor som rör lagar och avtal. Kontakta Journalistförbundet Rådgivning via radgivning@sjf.se, eller 08-613 75 40.

Förhandlingshjälp

Du har rätt till gratis förhandlings- och rättshjälp om du hamnar i tvist med din arbetsgivare. Har du behov av råd eller hjälp vid en förhandling eller konflikt har du rätt till det, även som chef.

Senast ändrad 2 maj 2024