Visstidsanställd

Här finns information för dig som har någon typ av anställning som inte är fast. Till exempel ett vikariat eller en visstids-, behovs- eller programanställning.

Det förekommer många olika typer av anställningar och anlitandeformer för journalister. För dig som arbetar i mediebranschen är det viktigt att ha koll på vilken typ av anställning eller uppdrag du har eftersom det påverkar din trygghet och dina villkor.

Du kan alltid vända dig till oss för att få hjälp med att tolka och förhandla dina villkor inför en anställning eller ett uppdrag, eller för att få reda på vad som gäller kring frågor som utlasning och företrädesrätt. Dina villkor regleras både i lag och avtal.

Journalistförbundet arbetar med att öka tryggheten för journalister. Genom våra frilans- och arbetsplatsklubbar, insatser från vår förhandlingsavdelning, branschövergripande genom kollektivavtalsförhandlingar och genom opinionsbildning.

Senast ändrad 2 april 2024