Samverkan för förbättring

Både den fackliga organisationen på en arbetsplats – journalistklubben – och arbetsgivaren har rätt att kalla till förhandling. Det finns också en skyldighet att delta i förhandlingar som motparten kallar till. 

Det finns flera paragrafer att stödja sig på för att kalla till förhandling men dessa tre ur medbestämmandelagen är de vanligaste: MBL 10 §, 11 § och 12 §. 

Grundläggande förhandlingsregler:

  • Part som kallas till förhandling är skyldig att inställa sig.
  • Parterna ska motivera sina ståndpunkter i frågan som förhandlas. 
  • Parterna har rätt till den information och det underlag som krävs för att kunna ta ställning. 
  • Parterna ska ge förslag till lösning på det som förhandlas.