Handbok vid konflikt – för förtroendevalda

Kollektivavtalen är vårt viktigaste fackliga verktyg för att förbättra villkoren och öka inflytandet över vårt arbete. I förhandlingarna om nya kollektivavtal sätter vi ramarna för arbetstiden, anställningsformerna, lönesättningen och mycket mer. 

Om det finns ett giltigt kollektivavtal, råder det fredsplikt. Det innebär att arbetsgivaren och vi som fackförbund inte får vidta eller delta i stridsåtgärder, eftersom vi är bundna till kollektivavtalet. Däremot är sympatiåtgärder tillåtna under fredsplikt, för att stödja ett annat fackförbund. Sympatiåtgärder förutsätter dock att den stridsåtgärd som sympatiåtgärden stödjer är tillåten.

En konflikt kring kollektivavtal kan uppstå om Journalistförbundet och vår motpart i förhandlingar om ett kollektivavtal inte kan komma överens om villkoren, och om förhandlingsmöjligheterna är helt uttömda. Då strandar förhandlingarna. Skulle detta inträffa har både vi som fackförbund och arbetsgivarnas organisation möjlighet att varsla om konflikt och ta till olika stridsåtgärder. Vi som fackförbund kan till exempel ta ut medlemmar i strejk. Ett annat exempel på facklig stridsåtgärd är en blockad mot till exempel övertidsarbete, nya anställningar eller att vissa arbetsuppgifter utförs.

Om en konflikt uppstår, kan du som fackligt aktiv och medlem i Journalistförbundet behöva agera. Rätten att gå ut i konflikt är skyddad i grundlagen och i medbestämmandelagen.

I denna handbok berättar vi mer för dig som är förtroendevald om vad som gäller inför, under och efter en konflikt.

Längst ner på denna sida finns handboken som pdf. Med reservation för att den kan uppdateras.

Senast ändrad 14 mars 2024