Franska i Aix-en-Provence

Journalistförbundet utlyser 24 språkstipendier i form av 14 dagars intensivkurs i franska i Aix-en-Provence. Nästa kurs kommer att hållas i februari 2019 och annonseras ut 6 september 2018.

Kursen genomförs den 27 januari-10 februari 2018. I stipendierna ingår kursavgift, lunch under kursdagarna (inte helg), resa till och från kursorten samt inkvartering i egen studiolägenhet. Det ingår även ett omkostnadsstipendium på 5 000 kronor. Ersättning för eventuellt inkomstbortfall ingår däremot inte.

Kursen är särskilt anpassad för journalister och innehåller både klassundervisning och olika studiebesök och förutsätter därför att deltagarna befinner sig på en kunskapsnivå i franska motsvarande Europarådets referensram för språk nivå A2.

Nivå A2 innebär:

Jag kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga förhållanden (till exemepel mycket grundläggande person och familjeinformation, shopping, närgeografi, arbetssituationen). Jag kan kommunicera i enkla och vanemässiga sammanhang och kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter. Jag kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt nuvarande eller senaste jobb.

De som får stipendiet kommer att få genomgå en kortfattad språktest för att stämma av språknivån. Kunskapsnivån kan variera något, eftersom gruppen delas in i olika undergrupper beroende på förkunskaper men ingen är på nybörjarnivå. Kursen är krävande och du får räkna med en hel del studiearbete vid sidan av lektionstid.

Behörig att söka

Stipendiemedlen kommer huvudsakligen från kopierings/-upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access, samt i liten del från CopySwede. Pengarna är ersättning för användande av upphovsrättligt skyddade texter och/eller bilder, och i liten del från kopiering av tv-program.

Det är därför som upphovsrättsliga regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Behöriga att söka är alla som under de senaste tre åren haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller haft bilder publicerade i svenska böcker och alla som medverkat i produktioner av svenska tv-program som sänts i SVT, TV4 AB, TV3 och Kanal 5.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande för behörighet att söka Journalistförbundets stipendier är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Sök stipendiet

Nästa kurs kommer att hållas i februari 2019 och annonseras ut 6 september 2018.

Saknar du lösenord?

Om du som medlem saknar eller har glömt ditt lösenord kan du beställa ett nytt genom att klicka på ”Logga in” uppe till höger, och sedan på ”Beställ lösenord”. Ange sedan ditt personnummer (10 siffror utan bindestreck) och den e-postadress som är registrerad i medlemsregistret. Tryck sedan på ”Skicka” så får du ett nytt lösenord skickat till den e-postadressen.

Besked om vem som får stipendium

Den som får stipendiet meddelas per mejl och namnen publiceras på www.sjf.se och i tidningen Journalisten.

För sent inkomna eller ofullständigt ifyllda ansökningar beaktas inte.

Våra stipendier är väldigt eftersökta därför prioriterar vi sökanden som inte tidigare fått Journalistförbundets stipendier.

Eventuella frågor om stipendiet besvaras av Cecilia Berg 08-613 75 36 eller per e-post: stipendier@sjf.se

Taggar: stipendier, franska