Dispens från konfliktåtgärder

Den arbetsgivare som vill söka dispens från konfliktåtgärder ska använda ett särskilt formulär. I formuläret fyller arbetsgivaren i uppgifter om den eller de funktioner eller personer som dispensansökan gäller. Det är viktigt att det framgår på vilka grunder arbetsgivaren anser att dispens bör beviljas. Det är enbart arbetsgivarens ansvar att skicka in en dispensansökan. Är du medlem eller förtroendevald på arbetsplatsen ska du vid frågor hänvisa till informationen här på Journalistförbundets hemsida.

Journalistförbundets behandling av dispensansökningar

Skyddsarbete är arbete som är nödvändigt för att skydda liv, hälsa eller arbete som om det inte utförs skulle innebära omfattande skador på byggnader, anläggningar eller lager.

Dispensansökningar för så kallat skyddsarbete behandlas med förtur.

Skyddsarbete får påbörjas innan det fattats beslut om dispens – i övrigt måste en arbetsgivare invänta beslutet. Berörda medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatsen meddelas snarast möjligt om det blir ett bifall på dispensansökan, men det kan dröja till efter att konflikten brutit ut.

Senast ändrad 14 mars 2024