Foto: Fredrik Sandberg/TT

Pengar

Se till att du alltid får skäligt betalt när du jobbar! Vi alla i branschen behöver hjälpas åt att hålla lönerna och arvodena uppe på bra nivåer. Och ditt arbete är värt att belönas.

Praktiklön

När du praktiserar på ett företag som har kollektivavtal med Journalistförbundet ska du – efter två introduktionsveckor – ha praktiklön. Just nu ligger praktiklönen på 12 465 kr/mån. Om du får problem med att få ut praktiklön – trots att företaget har kollektivavtal med Journalistförbundet – är det viktigt att du hör av dig till förbundet. Då får du hjälp att få ut lönen, om du vill. Detta kan du göra även efter att du avslutat din praktik.

Kolla in vår checklista för praktiklön!

Minimilön

Det finns en lägstanivå i kollektivavtalen, en summa som företag med kollektivavtal absolut inte får gå under. Lägstalönen är just nu 27 419 kronor (akademisk examen) respektive 24 931 kronor (övriga) på alla våra kollektivavtalsområden. Det finns inget i avtalet som anger någon sorts ”ingångslön”. Använd aldrig den termen när du löneförhandlar.

Rätt lön

När du ska förhandla lön ska den sättas utifrån arbetsuppgifter, ansvar, kompetens och lönenivån på det aktuella företaget, inte efter hur nära golvet man kan gå. Och aldrig efter din ålder eller ditt kön. Även om du bara ska göra ett kort inhopp eller några sommarjobbsveckor, så ska du ligga i nivå med likvärdiga medarbetare på redaktionen – du får inte diskrimineras. Och löneförhandlingen kan spela stor roll för din framtida löneutveckling. Se till att kolla upp vilken lönenivå som gäller just på företaget som du söker jobb på. Det gör du enklast genom att kontakta fackklubben på företaget. Om det finns en klubb brukar det finnas kontaktuppgifter i annonsen, men du kan förstås alltid höra av dig till Journalistförbundet Rådgivning för att få information, tips och pepp. Som medlem har du tillgång till Journalistförbundets lönestatistik, men den är förstås inte alls lika specifik som den information du får när du pratar med fackklubben på plats. Observera att lönenivån kan skilja sig mycket från företag till företag, så gör aldrig missen att inte kolla upp den.

Frilansarvode

Om du gör frilansjobb samtidigt som du studerar är det viktigt att lägga en del omsorg på vad du tar betalt. Du ska ha ett skäligt arvode för jobbet som du har lagt ner. Om du tar alldeles för lite betalt gör du både dig själv och dina frilansande kollegor en stor otjänst. Journalistförbundet har en rekommendation för frilansarvode, och även en frilanskalkylator som räknar ut vad du bör begära i arvode. Som student har du två års fri inloggning i Arvodesguiden, där du kan se vad andra frilansar har fått betalt av olika uppdragsgivare.

Senast ändrad 28 mars 2024