Fysisk arbetsmiljö

Ett vettigt skrivbord, en arbetsplats utan störande buller och datorer som fungerar. Det är saker som alla kan kräva av sin arbetsgivare. 

Många journalister tillbringar stora delar av sin arbetstid vid skrivbordet framför datorn. Därför är det viktigt att den platsen fungerar så optimalt som möjligt. Ett vanligt störningsmoment är det faktum att många journalister arbetar i ett öppet kontorslandskap. Det har sina fördelar. Det gör det lättare att samarbeta och ha ett fungerande socialt samspel. Men det innebär också risker, inte minst om ditt arbete förutsätter en hög grad av koncentration.

Viktigt med tysta rum

Även ljud på låga nivåer kan leda till koncentrationssvårigheter, trötthet och stress. Det är därför viktigt att kontorslandskapet utformas så att ni inte störs av varandra, till exempel när du och kollegorna pratar i telefon. Ett tyst rum för att till exempel göra viktiga intervjuer i bör finnas på varje arbetsplats. 

Kräv höj- och sänkbart skrivbord

Du ska inte heller behöva slita på rygg och nacke när du är vid ditt skrivbord. Höj- och sänkbart skrivbord, justerbar skrivbordsstol och headset till telefonen är exempel på arbetsredskap som enkelt underlättar. 
Andra viktiga aspekter att tänka på när du och dina kollegor diskuterar er arbetsmiljö är ventilation, att det inte är för varmt eller kallt samt att arbetsplatsen ska vara anpassad för medarbetare och besökare med funktionshinder. 

Checklista vid värmebölja

Under sommaren kan det bli väldigt varmt, och då kan man behöva ta till tillfälliga åtgärder. Nedan följer Arbetsmiljöverkets rekommendation på sådana.

  • Begränsa solinstrålningen
  • Använd mer informell klädsel
  • Ha god tillgång till vätska
  • Avskärma eller flytta värmeavgivande maskiner
  • Stäng av onödiga värmekällor
  • Öka luftväxlingen genom fönstervädring på byggnadens skuggsida
  • Kör ventilationen nattetid
  • Använd bordsfläktar
  • Justera arbetstiderna
  • Om möjligt arbeta hemma

Läs mer om temperatur och klimat på jobbet på Arbetsmiljöverkets hemsida

Utrustningen måste fungera

Återkommande datorkrångel, skrivare som bara vägrar att skriva ut eller företagsbilar som hela tiden lägger av är också arbetsmiljöfrågor i lika hög grad som din skrivbordsbelysning eller kontorets ventilationssystem. Om du ständigt måste starta om datorn eller om din nya kamera gör att vissa arbetsuppgifter tar dubbelt så lång tid som tidigare bör det rapporteras och åtgärdas. De verktyg du behöver för att utföra ditt jobb ska hjälpa dig, inte stjälpa dig. 

För att nya publiceringssystem eller andra hjälpmedel inte ska göra arbetet svårare är det viktigt att skyddsombuden finns med redan i ett tidigt skede när förändringar eller nya rutiner ska införas. Det här finns också reglerat i Arbetsmiljölagen kapitel 6, §4:

"Skyddsombud ska delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall."

Känner du att du och dina kollegor överrumplas av förändringar där till exempel nya rutiner innebär mer stress och sämre arbetsmiljö kan ni alltså vända er till ert skyddsombud. 

Hit vänder du dig

Läs mer om vem du kan kontakta angående arbetsmiljöfrågor här

Senast ändrad 18 mars 2024