Frilans utan företag

Från och med 1 januari 2022 finns en medlemskategori för dig som arbetar som frilans utan eget företag. Detta innebär att du kan få en förändrad medlemsavgift om du frilansar via ett egenanställningsbolag, får arvode utbetalt som lön direkt från uppdragsgivare eller har en annan lösning där du inte har ett företag.

Fram till och med 2021 har alla frilansmedlemmar, förutom en förbundsavgift, även betalat en serviceavgift. Serviceavgiften är i sin helhet avdragsgill i frilansens näringsverksamhet. Skatteeffekten gör därmed att den totala avgiften som en frilansmedlem betalar till förbundet blir lika med den avgift som en anställd medlem betalar. 
 
Om du inte har ett eget företag så kan du inte göra avdrag som företagare. Du kan alltså inte göra ett avdrag för serviceavgiften. För att medlemmar inte ska betala för mycket, tog Journalistförbundet fram en ny medlemskategori för dig som är frilans utan eget företag. Istället för att du betalar en serviceavgift plus moms får du bara en faktura från förbundet, som inte är avdragsgill.

OBS: Denna nya medlemskategori kan du endast tillhöra om du INTE har eget företag.
 
Avgiftstrappan för en frilans utan företag följer avgiftstrappan för anställda. 

Månadsavgift Förbundsavgift
          - 18000 kr   200 kr / mån
 18001 - 27000 kr   310 kr / mån
 27001 - 36000 kr 345 kr / mån
 36001 -      380 kr / mån

Klubb- och distriktsavgift

Till medlemsavgiften tillkommer också eventuell avgift till klubb och sektion, på mellan 0-30 kr / mån vardera. 

För dig som betalar medlemsavgiften via bankgiro tillkommer en faktureringsavgift på 20 kronor per avi. Ingen faktureringsavgift tillkommer vid autogiro eller e-faktura.

Premie för inkomstförsäkring

Till medlemsavgiften tillkommer en premie för inkomstförsäkring som är obligatorisk för alla medlemmar som också är medlemmar i en a-kassa och uppfyller villkoren i inkomstförsäkringen. Premien för inkomstförsäkringen är från och med 1 juni 2023:

  • 5 kr /mån om du tjänar upp till och med 33000 kronor.
  • 30 kr /mån om du tjänar mer än 33000 kronor. (se undantag nedan)

Är du inte med i någon a-kassa betalar du ingen premie för inkomstförsäkring.

Undantag gäller för när tiden enligt a-kassan är överhoppningsbar. Då fortsätter man betala den högre premien 30 kr/månad även om man tillfälligt har en lägre inkomst under taket i a-kassan. Undantagen för överhoppningsbar tid gäller medlemmar som är föräldraledig, sjukskriven, arbetssökande och avgångsvederlag.

A-kassa

A-kasseavgiften är fristående från medlemsavgiften till Journalistförbundet och betalas direkt till den a-kassa som du är ansluten till. Kontakta din a-kassa för mer information.

Har du rätt inkomst registrerad?

Enklast kontrollerar och uppdaterar du dina inkomstuppgifter genom att logga in med mobilt BankID på Min sida. Du kan också kontakta medlemsservice

Bli medlem

Senast ändrad 1 juni 2023