Förhandlingar

Katarina Dahlskog
förhandlingschef
katarina.dahlskog@sjf.se
08-613 75 45

Markus Anderdahl
ombudsman, förhandlare
markus.anderdahl@sjf.se
08-613 75 09

Victoria da Silva
organisationsutvecklare
victoria.dasilva@sjf.se
08-613 75 27

Åse Harding
organisationsstrateg 
ase.harding@sjf.se
08-613 75 06

Anna Häggblom
ombudsman, förhandlare
anna.haggblom@sjf.se
08-613 75 38

Jens Krey
ombudsman, förhandlare
jens.krey@sjf.se
08-613 75 35

Stephen Lindholm
ombudsman, förhandlare
stephen.lindholm@sjf.se
08-613 75 05

Lars Nilsson
ombudsman, förhandlare
lars.nilsson@sjf.se
08-613 75 31

Adam Påhlman Tiwe – föräldraledig fr o m 18 december 2023, åter maj 2024
jurist arbetsrätt
adam.pahlman.tiwe@sjf.se
08-613 75 08

Karolina Tolstav
biträdande förhandlingschef
karolina.tolstav@sjf.se
08-613 75 12

Senast ändrad 16 april 2024