Förhandlingar

Katarina Dahlskog
Foto: Tor Johnsson

Katarina Dahlskog
förbundsjurist
chef för avdelningen Förhandlingar
katarina.dahlskog@sjf.se
08-613 75 45

Markus Anderdahl
ombudsman och regionalt skyddsombud
markus.anderdahl@sjf.se
08-613 75 09

Ragnar Forsén
ombudsman och regionalt skyddsombud 
ragnar.forsen@sjf.se
08-613 75 10

Margaret Gillberg Brandt
ombudsman och regionalt skyddsombud 
margaret.gillberg.brandt@sjf.se
08-613 75 08

Åse Harding
ombudsman och regionalt skyddsombud
ase.harding@sjf.se
08-613 75 06

Anna Häggblom 
ombudsman och regionalt skyddsombud
anna.haggblom@sjf.se
08-613 75 38

Maria Tillström
ombudsman och regionalt skyddsombud
maria.tillstrom@sjf.se
08-613 75 74

Karolina Tolstav
ombudsman och regionalt skyddsombud
karolina.tolstav@sjf.se
08-613 75 12

Foto: Tor Johnsson

Senast ändrad 6 december 2018