Förhandlingar

Katarina Dahlskog
Foto: Tor Johnsson

Katarina Dahlskog
förbundsjurist
katarina.dahlskog@sjf.se
08-613 75 45

Markus Anderdahl
Foto: Tor Johnsson

Markus Anderdahl
ombudsman och regionalt skyddsombud
markus.anderdahl@sjf.se
08-613 75 09

Ragnar Forsén
Foto: Tor Johnsson

Ragnar Forsén
ombudsman och regionalt skyddsombud 
ragnar.forsen@sjf.se
08-613 75 10

Åse Harding
Foto: Tor Johnsson

Åse Harding
ombudsman och regionalt skyddsombud
tjänstledig till och med 31 december 2022

Anna Häggblom
Foto: Tor Johnsson

Anna Häggblom
ombudsman och regionalt skyddsombud
anna.haggblom@sjf.se
08-613 75 38

Lars Nilsson

Lars Nilsson
ombudsman
lars.nilsson@sjf.se
08-613 75 31

Adam Påhlman Tiwe

Adam Påhlman Tiwe
ombudsman
adam.pahlman.tiwe@sjf.se
08-613 75 08

Karolina Tolstav
Foto: Tor Johnsson

Karolina Tolstav
ombudsman och regionalt skyddsombud
karolina.tolstav@sjf.se
08-613 75 12

Senast ändrad 11 mars 2022