Handlingsplan och idéprogram

Här hittar du Journalistförbundets handlingsplan och idéprogram. Handlingsplanen har fokus på den nuvarande kongressperioden och idéprogrammet visar på Journalistförbundets grundläggande värderingar.

Handlingsplan

Journalistförbundet ska prioritera sex områden under perioden 2018-2021:

  • Bekämpa otryggheten
  • Höja värdet på vårt arbete
  • Minska stress och ohälsa
  • Stärka journalisterna
  • Organisera alla som hör hemma i Journalistförbundet
  • Utveckla mediebranschen

Idéprogram

Därför finns vi

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och sociala intressen och som yrkesförbund bevaka ideella intressen samt verka för en god yrkesetik.

Vi arbetar för en förstärkt och utvidgad arbetsrätt och för goda materiella villkor i kollektivavtal för alla journalister oavsett anlitandeformer.

Vi vill vidga ramarna för demokrati, yttrande- och tryckfrihet, öppenhet och offentlighet i samhället och verka för nya journalistiska ansvarstagande medier, fler medieröster och utgivare.

Vi värnar journalistisk kvalitet, etik, integritet och individuell upphovsrätt.

Ökad mångfald och kunskap om detta ämne bland journalisterna är en fråga om trovärdighet och ekonomisk hållbarhet för medieägarna.

Vi organiserar alla redaktionella medarbetare oavsett anlitandeformer.

Vi är en demokratisk organisation där medlemmarna har inflytande på alla nivåer. Journalistförbundet vill värna demokratin och alla människors lika värde. Via klubbar och förtroendevalda får medlemmarna inflytande över sitt arbete

 

Läs hela handlingsplanen och idéprogrammet genom att öppna dokumenten nedan. 

Senast ändrad 3 april 2020