Foto: Theresia Viska

Almedalen 2022

Journalistförbundet närvarar under Almedalsveckan för att opinionsbilda och skapa förändring i frågor som är viktiga för medlemmarna i förbundet.

Det gör vi genom att arrangera egna seminarier, delta i andra aktörers arrangemang, och driva kampanjer. Företrädare för Journalistförbundet träffar också personer från politiken, företag, andra organisationer, myndigheter och inte minst medlemmar som också är i Visby under Almedalsveckan.

Våra arrangemang

Journalistförbundet genomför flera arrangemang under Almedalsveckan i Visby. Några i helt egen regi och andra tillsammans med andra arrangörer.

Offentlighetsprincipen i kris?

Arrangör: Journalistförbundet
Måndag 4 juli 14:00-14:45, TCO-landet, Strandgatan 19
Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundlagsskyddad och en viktig demokratisk princip. Hur kan principen värnas och stå stark även i kristid?
Medverkande: Erika Wiman Snäll, journalist och ordförande Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, Eva Burman, chefredaktör och ansvarig utgivare Sörmlands Media, Tove Carlén, moderator Journalistförbundet, Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt Juridiska institutionen, Uppsala Universitet
Läs mer (almedalsveckan.info)

Vad händer med public service efter valet?

Arrangör: Tidningen Journalisten
Måndag 4 juli 15:00-15:45, TCO-landet, Strandgatan 19
Public service har högst förtroende bland medborgarna av alla medieslag, större än de flesta myndigheter. Men flera av de politiska partierna vill förändra SVT, SR eller UR. Vad vill partierna och vad kan medborgarna vänta sig för förändringar av public service efter valet?
Läs mer (almedalsveckan.info)

Arbetsmarknaden förändras – gör a-kassan det?

Arrangör: Journalistförbundet, Fackförbundet Scen & Film och KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd. 
Tisdag 5 juli 12:30-13:45, TCO-landet, Strandgatan 19
Antalet frilansare ökar, inte minst på kultur- och medieområdet, men det är många gånger svårt för dessa att få tillgång till a-kassa när de inte har jobb. Detta blev särskilt tydligt under pandemin Hur bör a-kassan reformeras för att bättre fånga en växande grupp frilansare på arbetsmarknaden?
Medverkande: Anna Johansson, ordförande arbetsmarknadsutskottet (S), Alireza Akhondi, ledamot arbetsmarknadsutskottet (C), Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet, Simon Norrthon, ordförande Fackförbundet Scen & Film, Karin Inde, ordförande KLYS, Mats Essemyr, expert i a-kasseutredningen, fd utredare TCO, Petteri Flanagan Karttunen, moderator Journalistförbundet
Läs mer (almedalsveckan.info)

Flipp eller flopp – hur landar förslaget till moderniserad upphovsrätt?

Arrangör: Journalistförbundet
Tisdag 5 juli 14:00-14:45, TCO-landet, Strandgatan 19
Tre år har gått sedan EU-parlamentet antog DSM-direktivet, men implementeringen i svensk lag har dröjt. Först i höst räknar riksdagen fatta beslut om hur en moderniserad upphovsrätt ska se ut i Sverige. Vilka problem finns kvar att lösa? Och vilka delar är en flipp? Eller en flopp?
Medverkande: Olle Wilöf, upphovsrättsjurist Journalistförbundet, Jörgen Gassilewski, vice ordförande Sveriges Författarförbund, Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS, 
Simon Norrthon, ordförande Fackförbundet Scen & Film och Petteri Flanagan Karttunen, moderator Journalistförbundet
Läs mer (almedalsveckan.info)

Så kommer utländsk makt att vilja påverka valet

Arrangör: Tidningen Journalisten
Onsdag 6 juli 10:00-10:45, TCO-landet, Strandgatan 19
Hur ska vi möta de påverkansförsök som kommer att finnas under valet? Det gäller att vara uppmärksam på hur försöken kommer att se ut.
Läs mer (almedalsveckan.info)

Kontakt

Petteri Flanagan Karttunen, kommunikationsansvarig Journalistförbundet, petteri.flanagan.karttunen@sjf.se08-613 75 97 (förutom Journalistens seminarier 4/7 och 6/7)

Senast ändrad 4 juli 2022