Foto: Theresia Viska

Almedalen 2023

Journalistförbundet närvarar under Almedalsveckan för att opinionsbilda och skapa förändring i frågor som är viktiga för medlemmarna i förbundet.

Det gör vi genom att arrangera egna seminarier, delta i andra aktörers arrangemang, och driva kampanjer. Företrädare för Journalistförbundet träffar också personer från politiken, företag, andra organisationer, myndigheter och inte minst medlemmar som också är i Visby under Almedalsveckan.

Våra arrangemang

Journalistförbundet genomför flera arrangemang under Almedalsveckan i Visby. Några i helt egen regi och andra tillsammans med andra arrangörer.

SLAPP – svenska journalister skräms till tystnad

Arrangör: Tidningen Journalisten
Onsdag 28 juni 10:00-10:45, TCO-landet, lilla scenen, Strandgatan 19
Förtalsstämningar för att tysta granskande journalister är en realitet även i Sverige. Vad kan bransch, mediehus, enskilda journalister och politiken göra?
Medverkande: Annelie Östlund, journalist, Thomas Mattsson, vice ordförande Utgivarna, Erik Larsson, ordförande Reportrar utan gränser, Abir Al-Sahlani, EU-parlamentariker (C). Moderator: Hanna Lundquist, Tidningen Journalisten
Läs mer (almedalsveckan.info)

Hur värnar vi tryck- och yttrandefriheten?

Arrangör: Tidningsutgivarna, Journalistförbundet
Onsdag 28 juni 14:00-14:55, Hotell Gute, Mellangatan 29
De senaste åren har det gjorts och föreslagits många inskränkningar av yttrandefrihet och öppenhet. Hur kan vi vända utvecklingen och stärka de tryck- och yttrandefrihetliga ryggraderna hos de politiska beslutsfattarna?
Medverkande: Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna, Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet, Gunnar Strömmer, justitieminister (M), Abir Al-Sahlani, Europaparlamentariker (C)
Läs mer (almedalsveckan.info)

Desinformation – hur rustar vi oss?

Arrangör: Sveriges Utbildningsradio (UR)
Torsdag 29 juni 08:30-09:15, Joda Bar och kök, Skeppsbron 24
Hur stärker vi kunskapen för att hantera det snabba informationsflödet i vår allt mer digitala, AI-styrda värld? Vad är journalistikens roll för att stå emot desinformation?
Medverkande: Ulrika Hyllert, förbundsordförande Journalistförbundet, Magnus Hjort, vik. generaldirektör Myndigheten för psykologiskt försvar, Mattias Beijmo, digitaliseringsexpert och författare. Moderator: Kalle Sandhammar, vd Sveriges Utbildningsradio (UR)
Läs mer (almedalsveckan.info)

Journalistbristen – ett hot mot demokratin?

Arrangör: Journalistförbundet
Torsdag 29 juni 10:00-10:45, TCO-landet, lilla scenen, Strandgatan 19
Journalist är inte längre ett överskottsyrke. Enligt statistik från SCB och Arbetsförmedlingen råder det i stället brist på utbildade journalister när medier söker personal. Särskilt utanför storstäderna. Hur påverkas journalistiken, medierna och demokratin?
Medverkande: Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet, Pär Ullrich, chefredaktör och ansvarig utgivare Gotlands Media, Kajsa Holm, analytiker Tidningsutgivarna och Martin Söderberg, branschstrateg Arbetsförmedlingen kultur & media. Moderator: Victoria da Silva, Journalistförbundet
Läs mer (almedalsveckan.info)

Frilans eller föräldraledig – måste man välja?

Arrangör: KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, Fackförbundet Scen & Film, Journalistförbundet
Torsdag 29 juni 12:30-13:45, TCO-landet, stora scenen, Strandgatan 19
Antalet frilansare ökar, inte minst inom kultur och media, men i dagens system har många svårt att få en rimlig och rättvis sjuk- och föräldrapenning. SGI-utredningen presenterar i juni sina förslag till ett rättvisare system. Hur påverkar förslagen den sociala tryggheten för kulturskapare?
Medverkande: Calle Nathanson, utredare SGI-utredningen, Karin Inde, ordförande KLYS, Victoria da Silva, ombudsman Journalistförbundet, Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare, Martin Jonsson Tibblin, ordförande Föreningen Svenska Tonsättare, Emma Ahlström Köster, ledamot kulturutskottet (M), Isabell Mixter, ledamot socialförsäkringsutskottet (V), Annika Hirvonen, ledamot socialförsäkringsutskottet (MP), Nike Örbrink, gruppledare Stockholms stad (KD). Moderator: Simon Norrthon, Fackförbundet Scen & Film
Läs mer (almedalsveckan.info)

Mångfaldsparaden – för medmänsklighet och demokrati

Arrangör: RFSL Gotland, Region Gotland
Torsdag 29 juni 12:30-14:30, Plats: Samling 12:30 på Södertorg
Tycker du att alla människor oavsett ex. kön, funktionsförmåga, etnicitet eller sexuell läggning ska ha samma rättigheter och möjligheter? Låt oss stå upp och gå tillsammans i syfte att värna om vår demokrati och allas lika rättigheter och värde.
Medverkande: Robert Fux, skådespelare, queerprofil, Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet, Elias Fjellander, ordförande RFSL Ungdom, Kalle Röcklinger, ledamot RFSL:s förbundsstyrelse, Alex Lithander, ordförande RFSL Gotland, Eva Nypelius, vice ordförande Almedalsrådet, Region Gotland
Läs mer (almedalsveckan.info)

Polisens roll för att värna journalistiken i en demokrati

Arrangör: Journalistförbundet, Reportrar utan gränser Sverige
Torsdag 29 juni 15:00-15:45, TCO-landet, stora scenen, Strandgatan 19
I fjol greps ett antal journalister av polis då de bevakade klimatdemonstrationer. Polisen har också fått kritik av JO efter felaktiga ingripanden mot journalister som fotograferat skyddsobjekt. Vad ligger bakom polisens agerande och hur gör vi för att värna journalistiken i vår demokrati?
Medverkande: Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet, Erik Larsson, ordförande Reportrar utan gränser Sverige, Anders Thornberg, rikspolischef, Anne Lagercrantz, ordförande Utgivarna och vice vd SVT. Moderator: Tove Carlén, Journalistförbundet
Läs mer (almedalsveckan.info)

Hur ska regeringen få Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna?

Arrangör: Journalistförbundet, Reportrar utan gränser Sverige, Stödföreningen Free Dawit, Sveriges Författarförbund, Svenska Pen, Amnesty Sverige
Fredag 30 juni 09:00-09:45, TCO-landet, stora scenen, Strandgatan 19
Sedan regeringsförklaringen i höstas har det varit tyst från regeringen och UD om det svenska arbetet för att få Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna. Vi är många som undrar: När och hur ska regeringen få Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna?
Medverkande: Sofia Isaak, hustru till Dawit Isaak, Betlehem Isaak, dotter till Dawit Isaak, Danait Isaak, dotter till Dawit Isaak, Håkan Jevrell, statssekreterare UD, Karin Olsson, biträdande chefredaktör Expressen, Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet, Elisabeth Löfgren, ordförande Stödföreningen Free Dawit, Erik Larsson, ordförande Reportrar utan gränser Sverige. Moderator: Petteri Flanagan Karttunen, Journalistförbundet
Läs mer (almedalsveckan.info)
 

Kontakt
Petteri Flanagan Karttunen, kommunikationschef Journalistförbundet, petteri.flanagan.karttunen@sjf.se, 08-613 75 97

Senast ändrad 26 juni 2023