Rikta in din kompetens rätt

Utvecklingen i vår bransch går minst sagt snabbt, och då behöver kompetensen i mediehusen hela tiden fyllas på och uppdateras. Vi frågade några mediechefer vilka succékompetenser de letar efter framöver.

Vilka kompetenser behöver ni ha inom de närmsta fem åren?


Marianne Peterson, rekryteringschef på Schibsted Media:

 • Fem år är alldeles för lång tid att prata om behov o kompetenser. Jag skulle vilja säga max två år, eftersom utvecklingen går så snabbt nu. 
 • De kompetenser vi på Schibsted ser inom media är online-redaktörer, sociala media-experter och multijournalister som även kan hantera rörlig bild.
 • Och konstigt nog, kan man tycka, är det också en stor brist på redigerare av papperstidning. I alla fall just nu.

Bengt Olsson, HR-direktör på Stampen:

 • Att producera kvalificerat journalistiskt innehåll oavsett kanal och distributionsform blir hela tiden allt viktigare. Reportrar som är stjärnor på gräv, databasresearch, sociala medier och rörlig bild – och som dessutom brinner för lokaljournalistik – kommer att få jobb hos oss. 

Paulina Holm, CHRO (personaldirektör) på Bonnier News:

 • Multikompetens – video, text, bild, print, digitalt. Ju fler kompetenser man har, desto nyttigare för arbetsgivarna kan man bli.
 • Kunskap kring datajournalistik. Att kunna analysera och bearbeta data och statistik och omvandla till journalistisk.
 • Grundlig kunskap kring sökordsoptimering (SEO). Man bör också vara väl bevandrad i hur man bäst utnyttjar sociala medier.
 • Spetskompetens inom ett visst område. Ökad mängd premiumjournalistik gör att mediehusen letar efter talanger med djup ämneskunskap.

Therese Östling Waller, HR-chef på SVT:

 • För våra journalister ser vi att ett stort kunnande i digitalt journalistiskt berättande – särskilt videokompetens är intressant – samt en ständig nyfikenhet på hur vår publik tillgodoser sig information och nyheter.

Carl-Johan Bergman, redaktionell chef på Mittmedia:

 • Dagens journalist är multikompetent. I den journalistiska innehållsproduktionen, säkrad ur ett publicistiskt och pressetiskt perspektiv, gör dagens journalist mycket av arbetet från ax till limpa: research, intervjuer, text, bild, rörligt etcetera – en naturlig utveckling för att tillgodose användarens behov.
 • I takt med ökad förståelse för hur journalistik distribueras och därmed konsumeras behövs ytterligare kompetenshöjning framåt för att på allvar förstå användaren/kunden/tittaren/läsarens behov.
 • Journalisten blir publicist – och utifrån innehållsanalys baserad på användardata produceras journalistiskt innehåll utifrån dels publicistiska mål, dels användarnas förväntningar.
Journalisten 2023 är specialiserad på att analysera sitt journalistiska innehåll.
 • Journalisten 2023 är specialiserad på att analysera sitt journalistiska innehåll. Hur tas det emot, vad ska jag göra mer av och vad ska jag göra mindre av, vilken/vilka berättarteknik/-er ska jag använda för att gå genomslag för min granskning? Och så vidare. I kombination med den tekniska utvecklingen kommer journalisten 2023 ägna sig mer åt journalistik som ställer frågor och söker svar än den minutrapporterande (det ägnar sig exempelvis textrobotar åt), även om breaking news-journalistik, bevakning av stora händelser, kommer att vara en stor, och viktig, del av den journalistiska vardagen.
 • Att förstå användaren utifrån dataanalys är, tillsammans med den grundläggande journalistiska kompetensen, avgörande för att nå framgång som journalist 2023. 

Senast ändrad 1 mars 2024