Foto: Maskot/TT

Kurser för förtroendevalda

Journalistförbundet anordnar kurser för dig som är facklig förtroendevald. Kurserna är utformade för att stödja dig i ditt uppdrag.

Kurserna hålls i Stockholm och förbundet står för resa, kost och logi. Du går kurserna på betald arbetstid. Du som är frilans och går den frilansfackliga kursen ersätts för förlorad arbetsinkomst utifrån den inkomst du har rapporterat i vårt medlemsregister.

Du hittar mer information om att vara förtroendevald här.

Till kurser för förtroendevalda

Kurser för frilansar

Som frilans är det viktigt att regelbundet utbilda sig och hänga med i utvecklingen inom journalistiken. Därför erbjuder Journalistförbundet Frilans kurser för dig. De flesta är helt avgiftsfria för frilansmedlemmar och de som betalar serviceavgift, och många går att se via webben.

Du hittar mer information om att vara frilans här.

Till kurser för frilansar

Externa utbildningar

Du som är arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen bör gå minst en utbildning för ditt uppdrag. PTK erbjuder såväl endagskurser som diplomutbildningar för dig som har en plats i bolagsstyrelsen. Det är också PTK du vänder dig till med frågor kring representation i bolagsstyrelsen.

PTK erbjuder även utbildningar försäkringsinformatörer och klubbordföranden om pension och kollektivavtalade försäkringar, samt erbjuder rådgivning kring dessa frågor. Kurser via PTK har du rätt att få ledigt för och gå på betald arbetstid.

Du kan läsa mer om PTK:s verksamhet och beställa gratis material här.

Till PTK:s utbildningar