Foto: Maskot/TT

Kurser för förtroendevalda

Journalistförbundet anordnar utbildningar för dig som är fackligt förtroendevald. Kurserna är utformade för att stödja dig i ditt uppdrag.

Kurserna hålls i Stockholm och/eller online via digital mötesplattform. Om du behöver resa till Stockholm står förbundet för resa, kost och logi. Du går kurserna på betald arbetstid. Du som är frilans och går en frilansfacklig utbildning ersätts för förlorad arbetsinkomst utifrån den inkomst du har rapporterat i vårt medlemsregister.

Du hittar mer information om att vara förtroendevald här.

Till kurser för förtroendevalda

Kurser för frilansar

Som frilans är det viktigt att regelbundet utbilda sig och hänga med i utvecklingen inom journalistiken. Därför erbjuder Journalistförbundet Frilans kurser för dig. De flesta är helt avgiftsfria för frilansmedlemmar och de som betalar serviceavgift, och många går att se via webben.

Du hittar mer information om att vara frilans här.

Till kurser för frilansar

Webbinarier för medlemmar

Med jämna mellanrum anordnar Journalistförbundet webbinarier som är tillgängliga för alla som är medlemmar i förbundet. Vi påminner om dem i sociala medier och i våra nyhetsbrev, håll utkik där eller kika in här på hemsidan.

Till webbinarier för medlemmar

Externa utbildningar

Du som är fackligt förtroendevald i en klubb/sektion eller skyddsombud (även kallat arbetsmiljöombud) kan också gå utbildningar som anordnas av andra aktörer, på betald arbetstid. PTK, Prevent och TCO:s Fackliga akademi erbjuder utbildningar i för dig som är arbetstagarrepresentant i en bolagsstyrelse, för dig som är intresserad av pension- och försäkring, samt i arbetsmiljö och arbetsrätt.

Till externa kurser