Foto: Maskot/TT

Kurser för förtroendevalda

Journalistförbundet anordnar kurser för dig som är facklig förtroendevald. Kurserna är utformade för att stödja dig i ditt uppdrag.

Kurserna hålls på förbundskansliet i Stockholm och förbundet står för resa, kost och logi. Du går kurserna på betald arbetstid. Du som är frilans ersätts för förlorad arbetsinkomst utifrån den inkomst du har rapporterat i vårt medlemsregister.

Du hittar mer information om att vara förtroendevald här.

Till kurser för förtroendevalda

Kurser för frilansar

Som frilans är det viktigt att regelbundet utbilda sig och hänga med i utvecklingen inom journalistiken. Därför erbjuder Journalistförbundet Frilans kurser för dig. De flesta är helt avgiftsfria för frilansmedlemmar och de som betalar Servicebolaget-avgiften, och många går att se via webben.

Du hittar mer information om att vara frilans här.

Till kurser för frilansar