Revisor

Som revisor har du medlemmarnas förtroende att granska styrelsen och se till att de arbetar för medlemmarnas och föreningens bästa. Läs mer här om vad du ska tänka på och vad det är mer konkret du ska granska. 

Som revisor väljs du av medlemmarna på årsmötet. Som revisor ska du, på medlemmarnas uppdrag, granska klubbens eller sektionens verksamhet under hela verksamhetsåret. Du ska också granska att styrelsen förvaltat sitt uppdrag enligt beslut på årsmötet och enligt stadgarna. 

Granska både ekonomin och verksamheten

Vad är det då du ska granska? Det är både ekonomin och själva verksamheten. När det gäller ekonomin bör du till exempel säkerställa att styrelsen har tydliga protokollförda beslut inför åtgärder som kostar stora summor pengar. Du bör också se att det finns kvittounderlag för utlägg och att det stå tydligt vilka som deltar om styrelsen lägger pengar på middagar eller andra liknande typer av aktiviteter. 

Att granska verksamheten handlar mycket om att titta på om styrelsen utför det som bestämdes på årsmötet. Antogs det till exempel in en motion som yrkade på att styrelsen ska prioritera rekrytering så bör styrelsen kunna visa upp att detta också har skett. Du bör också titta på att de beslut som fattas inte bryter mot stadgarna.

Skriv en revisionsberättelse

Inför årsmötet är det dags att sammanfatta din granskning i en revisionsberättelse. Du hittar en mall här nedan. Då ska du i god tid få resultat- och balansrapport för verksamhetsåret samt få tillgång till andra dokument och underlag du inte hunnit granska tidigare, till exempel bankkontoutdrag. Kom ihåg att du som revisor inte är underställd styrelsen, utan du arbetar som medlemmarnas ombud. Självklart bör du ha tät kontakt med styrelsen både under verksamhetsåret och inför årsmötet, men det är inte de som bestämmer över dig och ditt arbete. 

Om du har kritik

Vad gör du då om du inte tycker att styrelsen har förvaltat sitt uppdrag korrekt? Då behöver du skriva det i din revisionsberättelse. Du bör förklara varför du tycker som du gör och du måste också bestämma dig för om du tycker att det räcker med några kommentarer eller om du faktiskt vill yrka på att de inte ska få ansvarsfrihet. Om styrelsen inte får ansvarsfrihet av årsmötet betyder det att verksamhetsåret inte kan stängas som det brukar göra på årsmötet. Det här är en tuff situation och här kan du behöva stöttning. Kontakta gärna Journalistförbundet Rådgivning för råd och hjälp. 
 

Senast ändrad 9 februari 2024