Privatanställdas yttrandefrihet

Även privat anställda får lämna uppgifter till media och vara anonyma (källskyddet). Men för dem gäller inte efterforskningsförbudet. Arbetsgivaren får alltså försöka ta reda på vem som läckt till media. Dessutom går lojaliteten med arbetsgivaren före yttrandefriheten för privatanställda.

Efterforskningsförbudet gäller inte:

  • statliga bolag
  • privata företag (med undantag för offentligt finansierad vård, skola och omsorg)

Om du som journalist får ett tips av en privat anställd som vill vara anonym får du inte avslöja källan på grund av källskyddet i tryckfrihetsförordningen. Det gäller ju alla som lämnar anonyma tips.

Men en privat arbetsgivare får försöka ta reda på vem som läckt. Dessutom går lojaliteten med arbetsgivaren i vissa fall före privatanställdas yttrandefrihet. En anställd ska sätta företagets intresse före sina egna intressen.

Även privat anställda har en kritikrätt. Men för att inte riskera sin anställning måste följande kriterier vara uppfyllda när kritik framförs enligt flera domar i Arbetsdomstolen (AD):

  • Den som framför kritiken måste först ha försökt komma till rätta med missförhållandena på arbetsplatsen
  • Kritiken måste vidare vara sakligt korrekt eller den som framför kritiken ska tro att uppgifterna är korrekta
  • Syftet får inte vara att skada arbetsgivarens verksamhet

Vill du veta mer kontakta Tove Carlén, jurist, tc@sjf.se.

Senast ändrad 18 mars 2020