Stadgar

Journalistförbundets stadgar slår fast förbundets ändamål och styr hur verksamheten organiseras och vem som kan vara medlem.

Här hittar du stadgar för Svenska Journalistförbundet gällande från och med 1 januari 2019. Stadgarna beslutas av kongressen som är förbundets högsta beslutande organ.

I dokumentet med förbundets stadgar hittar du också stadgar för Journalistförbundets klubbar, sektioner och intresseföreningar. 

Senast ändrad 3 april 2020