Stadgar

Publicerad 16 maj 2018

Journalistförbundets stadgar slår fast förbundets ändamål och styr hur verksamheten organiseras och vem som kan vara medlem.

Här hittar du stadgar för Svenska Journalistförbundet gällande från och med 1 januari 2015. Stadgarna beslutas av kongressen som är förbundets högsta beslutande organ. Från den 1 januari 2019 gäller de nya stadgar som beslutades om på kongressen i april 2018. 

Senast ändrad 29 oktober 2018