Stadgar

Publicerad 16 maj 2018

Journalistförbundets stadgar slår fast förbundets ändamål och styr hur verksamheten organiseras och vem som kan vara medlem.

Här hittar du stadgar för Svenska Journalistförbundet gällande från och med 1 januari 2019. Stadgarna beslutas av kongressen som är förbundets högsta beslutande organ.

I dokumentet med förbundets stadgar hittar du också stadgar för Journalistförbundets klubbar, sektioner och intresseföreningar. 

Senast ändrad 3 april 2020