Stadgar

Journalistförbundets stadgar slår fast förbundets ändamål och styr hur verksamheten organiseras och vem som kan vara medlem.

Här hittar du stadgar för Svenska Journalistförbundet gällande från och med 1 januari 2019. Stadgarna beslutas av kongressen som är förbundets högsta beslutande organ.

I dokumentet med förbundets stadgar hittar du också stadgar för Journalistförbundets klubbar, sektioner och intresseföreningar.

Nya stadgar, som träder i kraft 2022-01-01, beslutades på kongressen 6-7 oktober 2021 hittas också nedan.

Senast ändrad 15 oktober 2021