Säkerhet inför farliga uppdrag

Hur kan du som frilans förbereda dig inför ett farligt uppdrag? Här har vi samlat några tips och råd längs vägen. 

Vissa uppdrag är farligare än andra: det kan handla om allt från att bevaka en våldsam demonstration eller ta sig i närheten av en skogsbrand till att åka till ett osäkert område utomlands. Oavsett vilken typ av uppdrag det handlar om är det viktigt att du gör en säkerhetsbedömning.

Här är några frågor du borde ställa dig inför uppdrag du tror kan bli farliga:

  • Går uppdraget att göra på något annat sätt? Måste jag till exempel befinna mig på plats? 
  • Finns det möjlighet att samarbeta med någon, så att jag inte är ensam?
  • Vad gör jag om något går snett? Vem kontaktar jag? Hur kan jag ta mig från platsen om något händer?

Du kan också förbereda dig inför uppdraget genom att:

  • Diskutera uppdraget med uppdragsgivaren utifrån frågorna ovan. De kanske kan hjälpa dig. 
  • Se till att någon vet var du är och vem du ska träffa. 
  • Se över dina försäkringar. 

Det är viktigt att komma ihåg att din uppdragsgivare inte har samma formella ansvar för din säkerhet och arbetsmiljö som de skulle ha haft för en anställd. Det spelar ingen roll om du utför arbetet på deras uppdrag eller om du sålt in en egen idé. De flesta seriösa uppdragsgivare anser dock att din säkerhet är en fråga som berör även dem och det är viktigt att du diskuterar säkerhetsaspekten med dem.

Men det finns också exempel på uppdragsgivare som anser att situationen på en viss plats är för farlig för dem att ansvara för, men som sedan tillägger "men om du kommer hem med något köper vi gärna". Här gäller det att fundera på vilka uppdragsgivare som arbetar seriöst med säkerhetsfrågor och vilka som inte vill ta något ansvar.

Utför du ett större eller längre uppdrag kanske du kan få samma typ av säkerhetsutbildning inför uppdraget som uppdragsgivarens anställda skulle ha fått. Märker du efter kontakt med uppdragsgivaren helt okunnig och ointresserad av din säkerhet så kanske det ger dig en föraning om hur du skulle bli behandlad om olyckan skulle vara framme. 

Senast ändrad 4 mars 2024