Vad har du rätt till?

Rätt kompetens för din tjänst. Det är viktigt både för det jobb du har i dag och det du kommer att ha längre fram. Här har arbetsgivaren ett stort ansvar.

Även om inte finns någon lagstadgad rätt till kompetensutveckling, så regleras denna fråga ofta via kollektivavtal. Det vill säga om din chef vill att du ska gå över till ett nytt digitalt publiceringssystem eller börja i en ny position så är det arbetsgivarens ansvar att du får tillräckligt med kunskap och utbildning för att kunna utföra ditt jobb.

Alla har rätt till ledighet för utbildning enligt Studieledighetslagen, men arbetsgivaren behöver inte betala någon lön under utbildningstiden. Däremot har du genom Trygghetsöverenskommelsen rätt till ett statligt bidraget som ger upp till 80 procent av lönen, men som mest 21 300 kronor per månad vid heltidsstudier (2022).  Enda kravet för att få ledigt är att du ska ha varit anställd i mer än ett halvår eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren.

Om kursen är en vecka lång eller kortare ska du ansöka minst två veckor i förväg – vill arbetsgivaren neka dig att gå utbildningen så måste den lokala fackklubben godkänna det. Finns det ingen lokal klubb kan arbetsgivaren skjuta på din ledighet i upp till ett år från det att du ansökte om den. Är kursen längre än en vecka kan arbetsgivaren skjuta upp din ledighet i som längst två år, men finns det en lokal klubb så måste den godkänna att ledigheten skjuts upp mer än sex månader.

Eftersom arbetsgivaren kan skjuta på din ledighet bör du ansöka skriftligt om tjänstledighet direkt när du bestämt dig för att du vill studera. Skriv att du vill vara tjänstledig under förutsättning att du blir antagen till utbildningen och under vilken tidsperiod studierna i så fall kommer att pågå.

Det finns många utbildningar för dig som är journalist, men det kan vara bra att veta att det är extra förmånligt att söka kurser hos FOJO eller Nordiskt Journalistcenter. För om du antas till en sådan kurs har du rätt till ledighet och lön under kurstiden. Detta gäller för alla kollektivavtalsområden utom Bemanning. Om du jobbar på ett bemanningsföretag eller ett företag utan kollektivavtal med Journalistförbundet kan du givetvis ansöka om betald ledighet för att delta i kurser, men det är upp till arbetsgivaren om ansökan beviljas.

Senast ändrad 1 mars 2024