Editionsplikt

Parterna är skyldiga att redovisa de dokument eller andra skriftliga källor som man hänvisar till i förhandlingen (MBL 18 §). Det kallas för editionsplikt.

Om en part inte kan eller vill visa dokumentationen efter att motparten begärt det – då anses inte handlingen, och de uppgifter som refereras till handling, vara underlag i förhandlingen. Om arbetsgivaren exempelvis hänvisar till en rapport som är ”hemlig” ska parterna bortse från denna. 

Var noga med att dokumentera det som händer under förhandlingsprocessens gång. Om förhandlingen strandar och tvisten ska behandlas senare i exempelvis en central förhandling eller i domstol är det värdefullt att ha en noggrann dokumentation. Den bör innehålla tidpunkter, mejlväxling, vad som sagts vid förhandlingar och mellan möten – och så vidare.
 

Senast ändrad 3 april 2020