Riskfyllda uppdrag

Det finns journalistiska uppdrag som är riskfyllda i sig. Till exempel om du ska bevaka en demonstration, rapportera från en olycksplats eller vistas i ett högriskområde. 

Inför sådana uppdrag är förberedelserna oerhört viktiga. Det gäller att ha god beredskap samt att analysera och planera för situationen redan inför uppdraget. Några viktiga frågor att ställa sig är:

  • Går uppdraget att genomföra på något annat sätt? Måste jag till exempel befinna mig på plats? 
  • Vad gör jag om något går snett? Vem kontaktar jag? Hur kan jag ta mig från platsen om något händer?
  • Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta? Vilken typ av säkerhetsutrustning ska jag ha med mig?

OBS: Om du ska rapportera från en plats där du potentiellt kan utsättas för risk är Journalistförbundets starka rekommendation att du först genomgår en säkerhetsutbildning. Din uppdrags-/arbetsgivare ska i samråd med dig se till att göra en gedigen riskanalys samt en plan för hur du kan sätta dig i säkerhet om situationen blir för farlig/osäker. Stora redaktioner och säkerhetsföretag har mallar för riskbedömning och säkerhetsplanering.

Är ni många på arbetsplatsen som ställs inför den här typen av uppdrag är det en bra idé att föreslå gemensamma säkerhetsutbildningar. Det är också viktigt att veta att du och dina kollegor har skydd av lagen om ni bedömer av ett uppdrag är för riskfyllt för att genomföras. Är du frilans bör du se till att du eller din uppdragsgivare bokar in dig på en säkerhetsutbildning. Ibland kan du söka säkerhetsstipendier och -kurser via oss på Journalistförbundet. Håll utkik här på hemsidan.

I Arbetsmiljölagens kapitel 3 §4 står det: 

"Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska han snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet för skada som uppstår till följd av att han underlåter att utföra arbetet i avvaktan på besked om det ska fortsättas."

Arbetsmiljölagen gäller i Sverige och alltså vid uppdrag som sker i Sverige, men även vid planering av uppdrag som ska ske utomlands.

Kontakt med Journalistförbundet

Kontakta Journalistförbundet om du blir utsatt för hot, hat, trakasserier eller våld. Vi kan snabbt ge dig råd och stöd kring hur du kan hantera situationen. Det är också viktigt för oss att vi nås av informationen, eftersom vi jobbar med frågan löpande.

Hör gärna av dig till Journalistförbundet Rådgivning.

Senast ändrad 26 mars 2024