Ny som chef

Har du blivit befordrad eller kanske fått en ny anställning som chef? Grattis till ditt nya uppdrag! Då hoppas vi att du redan har en bra koll på vad som förväntas av dig och vad du kan kräva att få från din arbetsgivare. Om inte, läs mer här!

Mandat och ansvar

Du har rätt att få veta vad som ingår i din roll som chef och vad som förväntas av dig. Det innebär att det ska vara tydligt vilket mandat och vilka befogenheter du har, men också vilka områden du har ansvar för. Nedan ser du några områden som kan vara aktuella.

Personalen

Det behöver vara tydligt vad du kan och ska bestämma över. Därmed inte sagt att du inte ska ha en dialog med din arbetsgrupp och eventuellt andra inblandade arbetsledare, det är naturligtvis viktigt, men det blir aldrig bra om det finns flera informella chefer.

Lönesättning

Ofta har chefer ett ansvar att indirekt eller direkt bestämma vilka löner de anställda i arbetsgruppen ska ha. Det är då viktigt att det finns en bra lönestruktur på arbetsplatsen och att alla förstår varför de har en viss lön. I lönesättningen är det också viktigt att komma ihåg dem som är föräldralediga, man ska inte halka efter lönemässigt bara för att man är frånvarande och det är förbjudet enligt Föräldraledighetslagen att missgynna den som är föräldraledig. Om du arbetar på ett företag med kollektivavtal kan du läsa mer om löneprocessen längre ner i respektive kollektivavtal som du hittar här. Generellt gäller annars att lönerna inte ska vara diskriminerande och att arbetsgivaren särskilt ska se över så att det inte finns oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Detta kontrolleras genom att arbetsgivaren varje år gör en lönekartläggning vilket regleras i Diskrimineringslagen.

Arbetsmiljö

Det är alltid arbetsgivaren, ofta vd, som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön, men uppgifter kan delegeras. Uppgiftsfördelningen ska vara skriftlig om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten, men för att undvika oklarheter är det bra om den alltid finns dokumenterad. Om du har blivit tilldelad en uppgift gällande en specifik fråga eller grupp är det viktigt att du har kompetens, befogenheter och tid att uppfylla ansvaret. Vid en eventuell olycka kan en eller flera anses vara ansvariga beroende på omständigheterna runt omkring så om du känner att du saknar något för att uppfylla din tilldelade uppgift är det viktigt att du meddelar arbetsgivaren det. Du har rätt att få utbildning och rätt förutsättningar för att hantera ditt uppdrag. Här kan du läsa mer om vilka områden som ingår i arbetsmiljön. Du har rätt att gå arbetsmiljökurser på betald arbetstid och bland annat Prevent, som är partsgemensam organisation, erbjuder kurser som riktar sig direkt till chefer med arbetsmiljöansvar. Du hittar Prevents utbildningar här.

Kan du allt som du behöver?

Om du saknar någon kompetens som behövs i din roll som chef har du rätt till samma typ av kompetensutveckling som övriga anställda. Det går inte att ställa krav på vidareutbildning, men du har rätt att få utbildning i tekniska verktyg, specifika ämnesområden och så vidare. Du kan läsa mer om kompetensutveckling här.

Vill du veta mer?

Det bästa är naturligtvis att reda ut eventuella frågetecken direkt med din arbetsgivare, men du är alltid välkommen att kontakta Journalistförbundets rådgivning via mejl eller telefon om du har specifika frågor eller bara allmänt vill bolla något. Rådgivningen når du här.

Senast ändrad 27 mars 2024