När du blir sjuk som frilans

Som frilans och egenföretagare kan du precis som redaktionsanställda bli sjuk. Reglerna skiljer sig åt beroende på om du har enskild firma eller aktiebolag, då du räknas som anställd.

 

Observera att under 2020, 2021 och delvis 2022 har flera regler kring sjukersättning tillfälligt förändrats med anledning av covid-19 för dig som har aktiebolag eller enskild firma. Staten kan nu stå för en del av sjuklönekostnaderna under året när du har aktiebolag och den som har enskild firma får möjlighet till en längre betald karenstid. Läs mer på Försäkringskassans webbplats om det senaste som gäller. 

När du blir sjuk som företagare

Sjukpenningen baseras på din SGI, sjukpenninggrundande inkomst. SGI fastställs av Försäkringskassan när du sjukskriver dig eller begär föräldrapenning. SGI ligger också till grund för tillfällig föräldrapenning (vård av sjukt barn).

Är du kombinatör, alltså varvar anställningar med egen firma är det lite mer komplicerat att räkna ut din SGI. Försäkringskassan tar ledning av de tre senaste åren för att fastställa din SGI. Har du inte återkommande anställning kan det bli så att de bara räknar på din inkomst i firman. Har du aktiebolag är det oftast enklare att fastställa SGI även om du är kombinatör.

Det har också betydelse när du startade din firma. Reglerna för nybildade företag har förbättrats. Har din enskilda firma funnits kortare tid än 36 månader får du under den tiden minst lika mycket i sjukpenning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft. Har du haft firman längre tid beräknas din SGI i normalfall på dina inkomster under de tre senaste åren.

Du kan vara sjukskriven antingen 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent. Det är bara när du är heltidssjukskriven som du inte kan jobba alls. Du kan ha olika sjukskrivningsgrad under en och samma sjukperiod.

Här kan du läsa mer om alla regler som gäller för sjukpenning och enskild firma hos Försäkringskassan. 

Här kan du läsa mer om alla regler som gäller för sjukpenning och aktiebolag hos Försäkringskassan.

 

Enskild firma

När du startar företag som enskild firma kan du välja hur många karensdagar som du vill ha. Väljer du inte får du automatiskt sju karensdagar. Ju fler karensdagar du väljer, desto lägre blir egenavgifterna. Men det är inte att rekommendera att välja flera karensdagar, i regel blir skatten bara marginellt dyrare. Blir du sjuk, och dessutom långvarigt brukar det löna sig i längden att välja färre karensdagar trots en högre skatt. Välj bara fler karensdagar om firman är en sidoinkomst.

 

Så här ser skattesatserna ut 2022 för val av olika karensdagar:

1 karensdag 29,217 %

7 karensdagar 28,97 %

14 karensdagar 28,92 %

30 karensdagar 28,69 %

60 karensdagar 28,42 %

90 karensdagar 28,24 %

 

På den del av den sammanlagda inkomsten, både tjänst och näring, som överstiger 10 prisbasbelopp (483 000 kronor 2022, tidigare var det 8 prisbasbelopp) räknas procentsatsen alltid efter sju karensdagar.

Du kan byta antalet karensdagar och särskilda regler gäller kring när den nya karenstiden börjar gälla. Men om du är äldre än 55 år får du inte byta till en kortare karenstid. Det innebär att den lägsta karens du kan få är den som du hade den dag du fyllde 55 år. Därför är det extra viktigt att du som närmar dig 55 år sätter dig in i reglerna för karenstider och gör ett aktivt val.

Sjukförsäkringen är inte optimalt anpassad till småföretagare och många frilansar upplever att Försäkringskassans system inte är särskilt anpassat. Ibland kan det uppstå diskussioner där du behöver argumentera för din rätt.

Ett exempel kan vara om dina tre föregående år visar på en uppåtgående trend betyder det att Försäkringskassan ska kunna acceptera att din SGI blir ännu högre i år. Eller om du med bokföringen kan visa, exempelvis efter ett halvår, att din verksamhet går bättre i år än tidigare.

Har du varit sjukskriven en längre period eller varit föräldraledig under något av de tre föregående åren? Det innebär troligtvis också betydligt lägre nettointäkt. Då kan du begära att det året, eller åren, inte ska räknas med i bedömningen.

Det är först från och med åttonde dagen som Försäkringskassan kräver läkarintyg för att betala ut sjukpenningen, men Försäkringskassan har rätt att begära läkarintyg redan från första dagen. Försäkringskassan räknar anmälningsdagen som första sjukdag. Vänta inte med att anmäla dig, gör det redan första dagen.

 

Aktiebolag

När du bedriver aktiebolag är det alltid bolaget som står för sjuklönen de 14 första dagarna. Det innebär alltså att du får ersättning från Försäkringskassan först från dag 15. Är du alltså sjuk och inte kan arbeta så att du drar in pengar till firman kanske du inte kan ta ut lön under de första två veckorna. Du bör därför tänka på det när du förhandlar arvoden så att du kan lägga undan till eventuell sjukfrånvaro. Det beror på att du alltid är anställd, även om det är ditt eget aktiebolag.

Frilansar med eget aktiebolag kan ansöka om ersättning för den del av sjuklönekostnaden som överstiger 0,5 procent av bolagets totala lönekostnad för året om lönekostnaden uppgår till högst 3 miljoner per år. Om lönekostnaden är högre blir också procentsatsen högre.

 

Kombinatör

Om du inte kan få sjuklön från arbetsgivaren, exempelvis om du blir sjuk på hösten efter att ha använt FA-skattsedeln för ett sommarvik, eller för att du hoppar in oregelbundet som timvikarie, måste du förklara det för Försäkringskassan, och begära att du får sjukpenning även för den delen av inkomsterna.

Försäkringskassan ska ta mer hänsyn till den speciella situationen för kombinatörer och de svårigheter som kan finnas för kombinatörer att få en rättvisande SGI.

Får du som medlem problem med Försäkringskassan kan du alltid vända dig till Frilansjouren för rådgivning.

Senast ändrad 19 januari 2023