Som medlem får du:

  • Hjälp under praktik och vikariat
  • Möjlighet till praktiklön
  • Event och föreläsningar
  • Rådgivning och lönestatistik
  • Presskort (värde 500 kr)
  • Smarta verktyg om du frilansar
  • Tidningen Journalisten (värde 690 kr)
  • Endast 300 kr per år!

Starta din journalistkarriär smart

Ta första steget för att möta din framtid som journalist. Du har ett viktigt, stimulerande och roligt jobb att se fram emot. Du kommer stöta på många utmaningar och en tuff arbetsmarknad – men Journalistförbundet finns med dig hela vägen, från och med nu och genom hela arbetslivet.

Bli medlem!

För dig

Praktiklön. På samtliga företag som har kollektivavtal med Journalistförbundet ska praktikanter få praktiklön (12245 kr/mån). Vid utebliven lön kan du begära hjälp.

Lönerådgivning. Inför dina första jobb och uppdrag kan du få hjälp att förbereda dig, samt tillgång till vår lönestatistik.

Råd och stöd. Du har rätt till fullvärdig rådgivning om till exempel praktik, vikariat och frilansjobb hos Journalistförbundet Rådgivning.

Stöd från redaktionernas journalistklubbar. Du har rätt till råd och stöd från våra förtroendevalda där du praktiserar eller jobbar. 

Presskort. Journalistförbundets presskort för studenter är en yrkeslegitimation som ingår i medlemskapet. Du kan använda det för att visa att du är journalist och medlem i Journalistförbundet. (Värde: 500 kr.)

Event och föreläsningar. Du bjuds in till journalistevent och -föreläsningar som hålls i ditt närområde eller på din skola.

Smarta frilansverktyg. Du får tillgång till Arvodesguiden och Frilanskatalogen. Du omfattas dessutom av Frilansavtalet. Journalistförbundet har olika frilansnätverk där du kan knyta kontakter och få nyttiga tips.

Tidningen Journalisten. Medlemstidningen Journalisten ger dig den bästa bevakningen av branschen. Både pappers- och digital prenumeration ingår. (Ordinarie studentpris: 335 kr/år.)

Medlemsförmåner. Du får förmånlig rabatt på hemförsäkring (3 mån kostnadsfritt, sedan 67 kr/mån). Du har också rabatt på bolån, el och semesterboende.

Bli studerandemedlem

För alla på din utbildning

Påverka utbildningens kvalitet. Fler yrkesaktiva föreläsare? Nya undervisningsmetoder? Genom Journalistförbundet kan vi tillsammans påverka utbildningarna.

Sociala aktiviteter. Inspirationskväll med duktiga yrkesaktiva journalister? Eller en diskussion om livet som frilans? Tillsammans kan vi ordna olika typer av aktiviteter för alla journaliststudenter på samma utbildning.

Bli studerandemedlem

För alla journalister

Journalisternas yrkesfrågor. Yttrandefrihetyrkesetikhot och hat mot journalister och upphovsrätt – Journalistförbundet är det enda fackförbund som aktivt driver journalistiska yrkesfrågor.

Kollektivavtal för mediebranschen. Journalistförbundets kollektivavtal och frilansavtal sätter ramarna för de villkor och löner som gäller i mediebranschen. Avtalen som vi förhandlar fram för alla journalister är speciellt utformade för journalistisk verksamhet. Tjänstepension, föräldraledighet, sjukförsäkring och semester är andra saker som regleras i kollektivavtal. 

Bli studerandemedlem

För samhället

Demokrati. En stark yttrande- och tryckfrihet är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Som medlem är du med och bidrar till Journalistförbundets arbete för att stärka demokratin.

Internationellt arbete. Journalistförbundet är tillsammans med vår internationella federation, IFJ, ett viktigt stöd för utsatta journalister världen över.

Läs mer