Bemanningsavtalet

Huvudregeln i både lagen om anställningsskydd, LAS, och kollektivavtal är att anställning ska gälla tills vidare, alltså fast anställning. Här är de övriga anställningsformer som finns i bemanningsavtalet.

Provanställning

Provanställning i upp till sex månader är tillåten, utan specifikt krav på att den provanställde ska vara oprövad.

En provanställning kan avbrytas i förväg av båda parter genom att lämna skriftligt besked med 14 dagars varsel.

Om arbetsgivaren inte lämnat underrättelse senast vid prövotidens utgång så övergår provanställningen automatiskt i en tillsvidareanställning

Behovsanställning

Behovsanställning används när kundföretaget har ett tillfälligt behov av extra arbetskraft, till exempel under sommarsemestrarna eller om kundföretaget har ett tillfälligt behov av en journalist med specifika ämneskunskaper. Behovsanställningar ska i normalfallet inte vara mer än tre månader och ska inte staplas på varandra, eftersom en behovsanställning inte är till för att täcka ett konstant behov av arbetskraft.

Vikariat

När någon i bemanningsföretaget är frånvarande, till exempel vid tjänstledighet, sjukdom, eller föräldraledighet, kan arbetsgivaren anställa en vikarie i den lediges ställe. Det ska då framgå av anställningsavtalet vem du vikarierar för.

Senast ändrad 29 februari 2024