Frilansa utomlands

Planerar du att flytta till ett annat land och fortsätta att arbeta för svenska uppdragsgivare? Det finns några saker du behöver tänka på innan du börjar frilansa från utlandet som du kan läsa mer om här.

Sverige som bas

Även om du fortsätter med Sverige som bas och bara kommer att arbeta korta perioder utomlands kan det vara bra att kolla upp landet du tänker åka till grundligt. I en del länder är yttrandefriheten begränsad och man ser inte på journalister på samma sätt som i Sverige. Var särskilt uppmärksam om du åker till en konflikzon och läs mer på vår sida om farliga uppdrag:

Du kan också behöva arbetstillstånd i en del länder, även om du bara ska vara där ett kort tag, kontakta ambassaden för det aktuella landet för att ta reda på vad som gäller. För kortare uppdrag har du normalt kvar din skattskyldighet i Sverige, men detta bör du också kolla upp.

 

Flytta utomlands

Inom EU- och EES-länderna har du uppehållsrätt och behöver inget arbetstillstånd. Det innebär att du inte behöver söka tillstånd för att få bo och arbeta i dessa länder som anställd eller egenföretagare. Du måste dock registrera dig hos behörig myndighet om du stannar längre än tre månader. Vissa länder ställer krav på att du anmäler din närvaro även tidigare än tre månader. I länder utanför EU och EES måste du söka olika former av tillstånd för att få bo och arbeta, kontakta ambassaden för det aktuella landet i god tid innan du flyttar.

Flyttar du mer eller mindre permanent till ett annat land får du undersöka om det är mer lönsamt och praktiskt att starta företagsverksamhet i det nya landet eller fortsätta bedriva företaget som du har i Sverige.

Hos Skatteverket och Försäkringskassan finns mer utförlig information om vad som gäller när man flyttar utomlands och det viktigt är att alltid ta kontakt med båda myndigheter i god tid innan du flyttar så att du får reda på dina specifika förutsättningar.

 

Var ska du vara folkbokförd?

Grundregeln är att du ska vara folkbokförd i det land där du bor och arbetar. Planerar du att bosätta dig utomlands i längre tid än ett år ska du därför folkbokföra dig i det land som du flyttar till. Att du inte längre är folkbokförd i Sverige påverkar inte ditt svenska medborgarskap, och det innebär att du fortfarande kan vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Anmäl alltid ny adress till det svenska Skatteverket när du flyttar, även efter att du lämnat landet.

 

Sociala avgifter

Grundregeln inom EU- och EES-länderna är att du är försäkrad enligt det sociala försäkringssystemet i landet där du bor och arbetar, därför betalar du inte några svenska sociala avgifter eller egenavgifter för perioden du arbetar utomlands. Däremot kan du bli skyldig att betala sociala avgifter i landet där du arbetar.
Om du som egenföretagare tillfälligt arbetar inom EU/EES-länderna eller Schweiz, under högst 24 månader, kan du ha rätt att få stå kvar i det svenska sociala försäkringssystemet. Då betalar du sociala avgifter eller egenavgifter i Sverige. Du behöver då skicka in en ansökan till Försäkringskassan.


Du måste kunna visa att arbetet utomlands är tillfälligt och att du upprätthåller din verksamhet i Sverige, exempelvis genom att du har kvar F-skattsedel och momsregistrering. Det är socialförsäkringsinstitutionerna, det vill säga Försäkringskassan och dess nationella motsvarigheter inom EU och EES, som beslutar om du får fortsätta att vara försäkrad i Sverige, när du tillfälligt arbetar utomlands.


Om du bor och arbetar i ett land utanför EU/EES eller Schweiz kan du i vissa fall också ha rätt till samma socialförsäkringsförmåner som det landets medborgare, och därmed vara skyldig att betala sociala avgifter i det landet.
Kontakta alltid Försäkringskassan och beskriv din situation innan du flyttar utomlands, så att du hinner få de aktuella intyg som du behöver.


Rätt till sjukvård utomlands

Om du arbetar tillfälligt i annat land inom EU/EES eller Schweiz under en tidsbegränsad period kan du stå kvar i det svenska socialförsäkringssystemet (se ovan) och har då rätt till nödvändig sjukvård i landet där du arbetar. Du behöver det europeiska sjukförsäkringskortet, som utfärdas av Försäkringskassan. Om du arbetar i ett land utanför EES-området har du inte automatiskt rätt till sjukvård i det landet och kan därför behöva en privat försäkring. Läs mer om försäkringar här: https://www.sjf.se/frilans/forsakringar-och-trygghet/forsakringar


Var ska du deklarera?

Om du är bosatt utomlands, men är obegränsat skattskyldig i Sverige ska du alltid deklarera i Sverige, vid samma tidpunkt som bosatta i Sverige. 
Är du begränsat skattskyldig i Sverige ska du bara lämna en inkomstdeklaration om du också har arbetat i Sverige, exempelvis om du har bedrivit näringsverksamhet i Sverige under fem av årets månader och sedan sju månader utomlands, eller om du har haft ett sommarvikariat i Sverige kortare än sex månader.

 

Ha kvar företag i Sverige

Frilansar som har aktiebolag räknas som anställda i sitt bolag och då gäller samma regler som för andra anställda som blir utsända utomlands av sin arbetsgivare. Grundregeln är att du inte betalar någon skatt i Sverige för din lön, om du vistas minst sex månader utomlands och betalar skatt på inkomsten i landet där du arbetar.

Som frilans med antingen aktiebolag eller enskild firma kan särskilda skatteregler komma att gälla. Det har att göra med var du anses ha ett fast driftställe. Frågan om var du ska betala skatt bedöms utifrån i vilken mån du anses ha anknytning till Sverige. Även om du flyttat från Sverige kan du fortfarande anses ha väsentlig anknytning hit, något som innebär att du är obegränsat skattskyldig.

Även om du är obegränsat skattskyldig i Sverige ska du betala skatt i det andra landet på resultatet från din näringsverksamhet, om du anses ha ett fast driftställe för näringsverksamheten i det andra landet. Sverige har skatteavtal med ett 70-tal länder för att undvika att du dubbelbeskattas på dina inkomster.

Läs mer om att ha ett fast driftställe i Sverige här.


Moms vid arbete utomlands

Så länge du inte räknas som utländsk företagare enligt momslagstiftningen ska du fortsätta att lägga på svensk moms på dina arvoden som vanligt. Som utländsk företagare räknas den som inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige, till exempel har bolaget registrerat hos Bolagsverket, och som inte heller har ett fast etableringsställe för verksamheten i Sverige. En enskild näringsidkare som inte har något säte eller något fast etableringsställe räknas som en utländsk företagare om han eller hon inte är bosatt eller vistas stadigvarande i Sverige.
Om du bor utomlands, inte har ditt bolag registrerat i Sverige, och inte har ett fast etableringsställe för näringsverksamheten i Sverige kan du därför räknas som utländsk företagare.


När du som utländsk företagare säljer till momsregistrerade köpare i Sverige gäller omvänd skattskyldighet. Det innebär att det är köparen, din kund, som är skattskyldig för momsen. På din faktura ska du inte lägga på någon moms, men du måste ange köparens momsregistreringsnummer, VAT-nummer, och skriva ”Omvänd skattskyldighet, kunden momsregistrerad i Sverige” på fakturan. Du ska vara momsregistrerad i landet där du bedriver verksamheten, inte i Sverige. Om du har varit registrerad för moms i Sverige ska du avregistrera dig. Även om du räknas som utländsk företagare i momshänseende kan du fortfarande vara obegränsat skattskyldig i Sverige, och beskattas i Sverige för dina inkomster från näringsverksamheten du bedriver i utlandet.


Traktementen utomlands

Om du frilansar utomlands för en kortare period kan du ha rätt till avdrag för ökade kostnader för levnadskostnader som boende och måltider. Dessa regler är i stort sett desamma oavsett om du är anställd i ditt eget aktiebolag eller har enskild firma.


För resor i tjänsten upp till tre månader kan du göra schablonavdrag enligt de normalbelopp som Skatteverket fastställer årligen för de flesta av världens länder. Dessa går att hitta på www.skatteverket.se/utlandstraktamente  Förutsättningen är att du inte får dagtraktamente utbetalt av uppdragsgivaren, samt att du kan göra sannolikt att du har haft ökade utgifter för måltider och småutgifter. Du bör därför kunna visa vilken eller vilka orter du har besökt vid vilka datum, tider för avresa och hemkomst samt resans syfte. Om utgiftsökningen under en tjänsteresa utomlands har varit större än avdraget enligt schablonregeln har du möjlighet att begära avdrag för den faktiska utgiftsökningen.


Utöver schablonavdragen för dagtraktamente kan du göra avdrag för logi, om arbetsgivaren inte har betalat för detta eller betalat ut nattraktamente. Du har då rätt att göra avdrag med det faktiska beloppet för dina utgifter för logi i din inkomstdeklaration. Om du har haft utgifter för logi men inte kan visa storleken av dem får du göra ett schablonavdrag med ett halvt normalbelopp per natt för aktuellt land. Du har alltid rätt att ta ut traktamenten, men om du vill ha extra betalt för detta kom överens med uppdragsgivaren i förväg, annars får du dra av det på ditt arvode som du får.

 

Senast ändrad 11 mars 2024