Om något händer

Om du blir utsatt för någon form av hot eller våld ska det dokumenteras och anmälas. Du kan när som helst kontakta Journalistförbundet för stöd och råd. Du kan också vara i behov av särskilt polisskydd.

Arbetsgivarens ansvar

Om du utsätts för hot, hat, trakasserier eller våld behöver du snarast meddela din arbetsgivare. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att allvarligare sådana händelser anmäls till Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och polisen. Innan anmälningar görs ska arbetsgivaren föra samtal med den drabbade och skyddsombudet.

Arbetsmiljöverket

Det är viktigt att arbetsgivaren anmäler till arbetsmiljöverket. Hot, hat, trakasserier och våld brukar ofta klassas som "tillbud" eller "arbetsolycka". Skadan som anmäls kan vara både psykisk och fysisk. Läs mer om det på Anmälarbetsskada.se

Polisen

Alla händelser som du anser som hotfulla eller kränkande kan anmälas. Det finns ingen händelse som är "för liten”. Se till att polisanmälan görs så snart som möjligt.

Rent fackligt jobbar Journalistförbundet främst med hot, hat och våld ur ett arbetsmiljöperspektiv. Men sådana handlingar mot journalister benämns också som demokratibrott. Här kan du läsa mer om hur polisen jobbar med det.

Nedan finns fler länkar till polisen och Säkerhetspolisen som kan vara ett bra stöd.

Polisanmälan

Om du behöver skydd

Näthat – utsatt

Olaga hot – utsatt

Personlig säkerhet

Kontakt med Journalistförbundet

Vi vill att du även kontaktar Journalistförbundet Rådgivning om du har blivit utsatt. Vi kan snabbt ge dig råd och stöd kring hur du kan hantera situationen. Det är också viktigt för oss att vi får information om när journalister blir hotade eller utsatta för våld.

Senast ändrad 22 mars 2024