Vikarier – checklista för välkomnande

Personer som bara anställs för en kort tid behöver förstås ett minst lika varmt och bra välkomnande som alla andra. Om de dessutom ska jobba när de flesta andra på redaktionen är lediga är det extra viktigt att de snabbt kan få den information som de behöver för att fixa jobbet och dessutom hålla koll på sina rättigheter. Vi har gjort en liten checklista som kan vara till hjälp för klubben/sektionen när vikarier är på intåg.

 • Lön. Klubbstyrelsen behöver vara tydlig gentemot arbetsgivaren med att vikarierna ska ha löner i nivå med likvärdiga medarbetare på redaktionen. För att undvika obehagliga överraskningar med chocklåga vikarielöner behöver klubben jobba proaktivt med detta. Tryck på i det övergripande lönearbete som pågår året om. Se till att kontaktuppgifter till klubben/sektionen finns lättillgängliga, även för personer utanför organisationen, så att de som ska anställas lätt kan kolla upp lönenivå. Var väl förberedda med uppdaterade löneuppgifter för just ert företag så att ni på bästa sätt kan hjälpa vikarierna att begära löner i rätt nivå. Det är svårare för bemanningsanställda vikarier att förhandla upp sina löner så var extra vaksamma där och hjälp till när ni kan.
   
 • Facklig information. Se till att klubbstyrelsen tidigt får tillgång till vikariernas kontaktuppgifter. Då kan ni mejla information och kanske även bjuda in dem till en välkomnande glassfika. Upplys vikarierna om fördelarna med medlemskap i Journalistförbundet och skicka gärna med våra "Tolv tips för ett bra vikariat". Om en vikarie är färdigutbildad ska den vara medlem som anställd, men om den ännu inte avslutat sin journalistutbildning räcker det med ett studentmedlemskap (300 kr/år). I båda fallen räknas vikarien som medlem i er klubb/sektion, och kan företrädas av er, även om inte studentmedlemmarna hinner registreras i er medlemslista. Om klubbens/sektionens kassa inte har utrymme för vikariefika kan ni ansöka om ett bidrag
   
 • Introduktion. På en del arbetsplatser sköts detta föredömligt, på andra ser det sämre ut. Påminn vid behov arbetsgivaren om att det behövs en plan för hur vikarierna ska introduceras till arbetet på just er redaktion. Det måste finnas tid avsatt för både vikarier och de befintliga medarbetare som ska medverka.
   
 • Rutiner och instruktioner. Kolla i god tid att arbetsgivaren har dokumenterat rutinerna för redaktionen och alla dess funktioner. Tydliga och lättillgängliga instruktioner för vikarien är guld värda. Utöver information om det dagliga arbetet bör det finnas uppdaterade kontaktuppgifter, eventuella riktlinjer och policys. Vem ska vikarien ringa om allt går åt skogen? Hur funkar kommunrundan just i den här stan och hur gör en med live-tv vid trafikolyckor? Finns några yrkesetiska tips och råd?
   
 • Tydlighet med ansvarsområden. Var går gränsen för vikariens ansvar? Och vad har andra ansvar för? Detta behöver förstås tydliggöras av arbetsgivaren. Om vikarien ges ett utökat ansvar kan det vara skäligt med ekonomisk ersättning för detta. 
   
 • Arbetsmiljö. Finns fungerande utrustning på plats? Är ventilationen rätt inställd för de förändrade förhållandena på sommaren? Blir arbetsbördan rimlig eller ser det ut som att vikarien kommer behöva jobba för två? Vart vänder sig vikarien om den utsätts för hot och vem håller koll på kommentarer på nätet? Finns utrymme i schemat för raster och pauser? Vet vikarien vem som är skyddsombud?

Senast ändrad 30 april 2024