Trovärdig som journalist

Vad får man göra, och vad får man inte göra, som journalist? Och var går egentligen gränsen för vad som är journalistik? Inte alltid så lätt att veta. Vi hjälper dig att navigera rätt.

Journalistförbundet har 13 etiska yrkesregler, och du behöver inte kunna dem utantill för du kan när som helst gå in och kolla dem här. De är heller inte särskilt svåra att följa, för de handlar helt enkelt om att man ska bete sig schyst i sin yrkesutövning. Om man redan är en schyst person blir det förstås plättlätt. ?

Några av yrkesreglerna i korthet:

  • Ta bara uppdrag från redaktionell ledning.
  • Acceptera inte gåvor och annat och som kan påverka din journalistiska självständighet.
  • Utnyttja inte din ställning som journalist.
  • Visa hänsyn.
  • Använd bara dold inspelning om det är berättigat.
  • Ange alltid källa när det du framställer bygger på någon annans sakuppgifter.

En journalist behöver sin trovärdighet

Alla Journalistförbundets medlemmar förbinder sig att följa yrkesreglerna. Därför har Journalistförbundet och medlemmarna en hög trovärdighet. När man visar upp sitt presskort signalerar det att ”här är en schyst journalist som går att lita på”. Trovärdigheten är förstås superviktig för en journalist. Utan den blir det svårt att kunna göra sitt jobb.

Journalistik eller inte?

De yrkesetiska reglerna kan, tillsammans med Journalistförbundets stadgar, också definiera vad som är journalistik. Gränserna är hårfina ibland, till exempel om man jobbar med kundtidningar och annat content-material. Grovt förenklat skulle man kunna säga att det är så här:

  1. Det ska finnas en redaktionell ledning, du ska alltså inte få uppdragen direkt från typ en marknadschef.
     
  2. Du ska självständigt jobba med det redaktionella materialet och det ska självklart inte vara reklam inblandat. (OBS: Man får jobba med reklam som medlem i Journalistförbundet, så länge man i huvudsak jobbar med journalistiskt material och drar en skarp gräns mellan reklamen och journalistiken. Presskortet och yrkesreglerna använder man bara vid journalistiskt arbete.)

Senast ändrad 8 september 2023