Foto: Journalistförbundet

Argument för anställda

När man får chansen att värva en medlem är det skönt att vara påläst – att ha svar på frågor och goda argument. Sätt er i styrelsen och lista vilka argument som skulle funka bra på just er arbetsplats, och lär er av varandras värvningserfarenheter.

Läs på om vårt erbjudande, våra förmåner och försäkringar, så har ni alltid något i rockärmen när det blir chans till ett värvande samtal! 

För att förbereda er än mer kommer här tio vanliga påståenden du kan mötas av från en icke-medlem – och förslag på hur du kan svara:

1. Det är för dyrt

Har du verkligen koll på allt som ingår? Här är några exempel:

  • Vid behov får du råd, förhandlings- och juridisk hjälp – det är verkligen GULD värt.
  • I medlemsavgiften – som baseras på inkomstnivå – ingår bland annat tidningen Journalisten och presskort.
  • Alla medlemmar som är med i a-kassan och tjänar över taket får en obligatorisk inkomstförsäkring. Den kompletterar a-kassan – vilket är en stor trygghet.
  • Som medlem kan du utnyttja många rabatter på till exempel bolån, privatlån, resor, hotell och gymkort.
  • Som medlem kan du ringa journalistklubben på företag där du söker jobb och fråga om löneläget – den informationen kan betyda flera tusenlappar mer i plånboken varje månad. 
  • Facket ser till att du inte diskrimineras vid lönesättning eller lönerevision.
  • Dessutom är det värt att tänka på alla de lite mer dolda inkomsterna som kommit till tack vare fackets arbete. Kollektivavtalen som Journalistförbundet förhandlar fram med Medieföretagen ger extra pengar vid olika händelser i livet. När och om du blir förälder, arbetslös, arbetsskadad, sjuk – ja till och med om du dör finns det extra pengar att hämta för dina närstående. Att man ska få höjd lön varje år, ob-tillägg och semesterersättning är inget som står i lagen, det regleras också i kollektivavtalen. Tjänstepension har bara den som jobbar med kollektivavtal rätt till. Facket är en motvikt mot försämringar av allt detta.  

2. Facket är för lamt, arbetsgivarna gör ändå som de vill

Visste du att arbetsgivare är skyldiga att förhandla med facket när det sker förändringar på arbetsplatser? Därmed har de lokala klubbarna/sektionerna chans att ge sin syn på saken och kan påverka många beslut. Vi kan också väcka förhandling när vi anser att arbetsgivaren gör fel mot exempelvis en medlem. 

Ju fler som är med i facket desto större tyngd får vi i förhandlingarna med arbetsgivarna, och många saker löses genom den kontinuerliga dialog som finns mellan fack och arbetsgivare. Men det är också så att Journalistförbundet ständigt arbetar med en lång rad centrala förhandlingar, där man alltså exempelvis inte kommit överens lokalt eller rörande saker som är mer principiella.  

Och om en arbetsgivare gör sig skyldig till grava fel kan facket gå till domstol – om medlemmen vill förstås. 

Men du, du måste vara medlem – innan något händer – för att vi ska få företräda dig.  
 
* lista gärna ett par konkreta exempel på när ni gjort skillnad på er arbetsplats 

3. Jag förhandlar bättre själv, exempelvis när det gäller min lön

Hur vet du det? Ensam mot arbetsgivaren är du alltid i underläge eftersom det är arbetsgivaren ensam som bestämmer vad du ska ha i lön. Dessutom har inte arbetsgivaren särskilda skattkistor för icke-medlemmar där det finns mycket mer pengar. Inte heller har du tillgång till lönelistor eller rätt att få den generella bilden av löneläget på arbetsplatsen. Är det alltså inte smartare att företrädas av någon med koll på helhetsbilden som kan säkerställa att du får det du har rätt till? 

4. Facket gör inget för mig

Om någon påstår att den inte har fått hjälp av facket – låt det aldrig stå oemotsagt. Ställ följdfrågor, så visar det sig väldigt ofta att det inte riktigt var hela sanningen:

  • "Bad du om hjälp?"
  • "Vad vill/ville du ha hjälp med?"
  • "Kan vi hjälpa dig nu?"

Fråga också vad hen tror att facket gör. Påfallande ofta känner personer inte till alla de förhandlingar, diskussioner, vikarieträffar, medlemsaktiviteter, kurser och annat som klubbarna och förbundet ägnar massor av tid åt.

(Lista gärna några konkreta exempel från just din arbetsplats på vad facket åstadkommit – eller försöker åstadkomma.)  
 
Men viktigast: Facket är vi! Du och alla vi andra inom förbundet. Vi tillsammans som demokratisk organisation blir vad alla medlemmar gör den till. Var med och påverka själv! Du kan bli med i styrelsen i din lokala klubb/sektion och vara med och jobba för förbättringar. 

5. Varför just Journalistförbundet?

Vi är det enda yrkesförbundet för journalister. Vi utmärker oss genom att vi har förtroendevalda på de flesta journalistiska arbetsplatserna, vilket ger oss en oslagbar branschkompetens. Om du behöver hjälp – vill du inte ha det av någon som bäst känner till just dina villkor? Vi driver också aktivt journalistiska yrkesfrågor som yttrandefrihet, yrkesetik, hat och hot mot journalister och upphovsrätt. 

6. Det räcker att vara med i a-kassan

Som medlem omfattas du av Journalistförbundets inkomstförsäkring. Den minskar gapet mellan ersättningen från a-kassan och din tidigare månadsinkomst om du blir arbetslös. Med inkomstförsäkringen får du cirka 80 procent av din tidigare inkomst. En viss del ingår i medlemskapet, men du kan också teckna en tilläggsförsäkring. Då kan du få ersättning i 270 dagar.

7. Kollektivavtal är förlegat

Helt fel! Kollektivavtalen är stommen i den svenska arbetsrätten och över 80 procent av den svenska arbetsmarknaden omfattas av kollektivavtal. För den enskilda är kollektivavtalet en garant för att sämre villkor än avtalet aldrig får tillämpas.  
Kollektivavtalet ger pengar i plånboken tack vare att bland annat ob-ersättning, övertidsersättning och tjänstepension finns avtalat. Kollektivavtalen som Journalistförbundet förhandlar fram med Medieföretagen ger extra pengar vid olika händelser i livet. När och om du blir förälder, arbetslös, arbetsskadad, sjuk – ja till och med om du dör finns det extra pengar att hämta för dina närstående. TCO har räknat ut att kollektivavtalen innebär lön och förmåner till en summa motsvarande cirka 80 000 kr om året per anställd.  

Vi ser allt mer hur arbetsgivarna vill försämra exempelvis ob-ersättning, varseltider och LAS, samt hålla nere löneökningarna. Facket och kollektivavtalet är en motvikt mot försämringar av allt detta.  

8. Jag är chef och känner att förbundet inte kan göra något för mig

Journalistförbundet är till för alla medlemmar. Har du behov av råd och hjälp vid en förhandling eller konflikt har du rätt till det, även som chef. Om det känns kymigt att vara med i den lokala klubben – för att du exempelvis företräder arbetsgivaren mot klubben i förhandlingar – kan du ansöka om direktmedlemskap. Då kan du få råd och förhandlingshjälp direkt av förbundet.

Då det finns många journalister som har olika arbetsledar- eller chefsuppdrag är det allt fler klubbar som arbetar specifikt med dessa frågor. Våra kurser och seminarier är relevanta även för dig som chef, därtill finns ju de förmåner och försäkringar som alla har i sitt medlemskap.  

9. Jag är ”bara” vikarie men när jag fått fast jobb, då ska jag bli medlem

Som visstidsanställd behöver du facket! Det är då du är som mest utsatt och i behov av råd och stöd. Du kan bli medlem även om du bara gör inhopp.

Många har blivit anställda tack vare att facket drivit personens fall, för att inte tala om hur mycket hjälp facket kan ge inför löneförhandling när du hoppar på ett nytt vikariat. 

Dessutom finns det alltid någon att fråga kring exempelvis schema, anställningsformer, övertid med mera, saker som kan vara svåra att ha koll på i början. 
 
Journalistförbundet satsar särskilt på personer med otrygga anställningar och arbetar på många olika sätt med att försöka minska otryggheten i branschen. Men det bygger på att vi får lov att representera dig.  

10. Jag får höjd lön och kollektivavtal ändå

Ja, men vem har du att tacka för det? Löneökningar förhandlas fram i kollektivavtalen som facket och arbetsgivaren enas om. Och vad händer med kollektivavtalen om det inte finns medlemmar som är med och upprätthåller arbetstagarorganisationen?

Senast ändrad 1 juni 2023