Kongress 2021

Journalistförbundet håller kongress ungefär var tredje år. I år hålls kongressen digitalt 6-7 oktober.

"Kongressen är förbundets högsta beslutande organ." Så inleds paragraf 13 i Journalistförbundets stadgar. Det betyder att det är kongressen som fattar beslut i frågor som anses särskilt viktiga: vad förbundet ska göra, hur det ska fungera och vilka som kan vara medlemmar (det vill säga vad det ska stå i förbundets stadgar och handlingsprogram), vilka avgifter medlemmarna ska betala och vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen (och leda förbundet fram till nästa kongress).

Motionera

Skriv en motion till förbundets kongress om vilka frågor och insatser du tycker ska styra Journalistförbundets arbete de närmaste åren. Ungefär från och med i slutet av mars kommer du att kunna skicka in motioner till kansliet. Mer information om hur du gör detta kommer snart på sjf.se. Sista dag för att skicka in motioner till kongressen är 18 augusti.

Nominera och kandidera

Du kan också kandidera i vårens kongressombudsval och företräda medlemmarna på kongressen som ett av 111 valda ombud. Kongressen är Journalistförbundets högsta beslutande organ och kommer att fastställa vad förbundet ska arbeta med de närmaste åren. Mer information kommer snart på sjf.se.

Rösta

Totalt ska 111 kongressombud röstas fram av förbundets medlemmar. Detta är din chans att påverka vilka som ska företräda dig på kongressen. Kongressombudsvalet hålls 4-18 maj på sjf.se.

Nominera till förbundsstyrelsen

Det är vi medlemmar i Journalistförbundet – även du – som har ansvaret för att vi får en bra och väl fungerande förbundsstyrelse och det är våra kongressombud som väljer den (ordförande, vice ordförande, tio ledamöter samt revisorer, två ordinarie och två suppleanter). Har du tips på en bra kandidat till förbundsstyrelsen? Här kan du läsa om valberedningen och hur du nominerar till förbundsstyrelsen

Senast ändrad 19 februari 2021