Kongress 2021

Nedan finns alla handlingar som behandlades under kongressen som hölls digitalt 6-7 oktober.

Kongressen sändes live på Journalistförbundets Facebook-sida och kan nu i efterhand även ses på Journalistförbundets YouTube-kanal.

"Kongressen är förbundets högsta beslutande organ." Så inleds paragraf 13 i Journalistförbundets stadgar. Det betyder att det är kongressen som fattar beslut i frågor som anses särskilt viktiga: vad förbundet ska göra, hur det ska fungera och vilka som kan vara medlemmar (det vill säga vad det ska stå i förbundets stadgar och handlingsprogram), vilka avgifter medlemmarna ska betala och vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen (och leda förbundet fram till nästa kongress).

Alla medlemmar kan lämna förslag till kongressen i form av motioner. Normalt skrivs motioner av såväl enskilda medlemmar, som klubbar och andra sammanslutningar av medlemmar. 

Kongressen bestod av 111 valda ombud från hela landet. De utsågs av medlemmarna i direkta val. Valkretsarna bestäms av förbundsstyrelsen. 

Nästa kongress sker 2025.

Kongressnyheter
211012 Belarus journalister i akut behov av konkret stöd
211007 Uttalande: Frige de fängslade journalisterna i Belarus
211007 Uttalande: Ge skydd till journalister och mediearbetare från Afghanistan
211007 Uttalande: Frige Gui Minhai och Dawit Isaak
211007 Ny förbundsstyrelse vald av kongressen
211006 Medlemmarna får rösta om Las
211006 Najwa Alimi: Sätt press på politikerna
211006 Ordförandens öppningstal
211006 Det här händer just nu

Senast ändrad 11 januari 2022