Information och anmälan

Försvarsmaktens SERE-skola inbjuder i samarbete med Högkvarterets Informationsavdelning till en veckokurs anpassad efter de utmaningar som kan möta svenska journalister i de riskfyllda miljöer där Försvarsmakten verkar.

OBS!!! Beslut om genomförande av kursen tas 1/4 och är beroende av hur coronapandemin utvecklas.

När: 9-15 maj 2022, vecka 19

Plats: K3, Karlsborg

Kostnad: 21000 kronor exkl. moms per deltagare (kostnaden täcker mat och logi). I den mån skyddskläder och annan utrustning behövs, tillhandahålls det på plats. Försvarsmakten utgår från att deltagarna är försäkrade via respektive arbetsgivare.

Journalistförbundet har ett säkerhetsstipendium du kan söka för deltagande i kursen "Uppdrag i konfliktzon". Kontaktperson för detta är Justus Bennet, Journalistförbundet, tel. 08-613 75 03 eller e-post stipendier@sjf.se.

I samband med att du accepterar din elevplats ska du ange om du erhållit stipendiet. Fakturan kommer då att sändas direkt till Journalistförbundet.

Kursen "Uppdrag i konfliktzon" är en uppdaterad version av den grundkurs "Överlevnad" som sedan 1996 har utbildat fler än 350 deltagare från svenska medier.

Delar av ingående utbildningsmoment:

  • Grundläggande överlevnad, varm och torr med tillräckligt näringsintag
  • Uppträdande vid vägspärr
  • Mineawareness, agerande vid risk för minor, provisoriska laddningar och vägbomber
  • Sjukvård, omedelbart omhändertagande, egensjukvård
  • Personliga säkerhetsåtgärder i högriskmiljöer
  • Övernattning under provisoriska förhållanden
  • Gisslan/kidnapping, uppträdande i fångenskap
  • Vapenkännedom, utländska och svenska eldhandvapen
  • Kännedom stridsfordon, riskminimering samt hur närma sig/söka skydd

Anmälan med namn, personnummer och företag görs senast 1/4 via mejl till k3-overlevnadsskolan@mil.se.

Det finns ett begränsat antal kursplatser vilket gör att det är lämpligt att skriva en motivering om varför just DU skall erhålla en kursplats.

Bekräftelse på deltagande alternativt icke deltagande meddelas via mail efter ansökningstiden har gått ut.

Frågor om kursen kan mejlas till k3-overlevnadsskolan@mil.se.

Senast ändrad 31 januari 2022