Vem kan bli medlem?

Publicerad 16 maj 2018

Journalistförbundet organiserar journalister och anställda som står under redaktionell ledning. Om du arbetar med i huvudsak journalistiska arbetsuppgifter kan du bli medlem i Journalistförbundet. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare behöver också vara verksam i Sverige.

Medlemskapskriterier i stadgarna

I Journalistförbundets nuvarande stadgar anges vilka kriterier som gäller för medlemskap:

"Den som är anställd eller frilans, med i huvudsak journalistiska arbetsuppgifter, vid svenskt eller i Sverige verksamt massmedium kan vara medlem i Journalistförbundet. Journalistiska arbetsuppgifter har den som självständigt väljer, bedömer eller bearbetar redaktionellt material för massmediers räkning eller har andra med Journalistförbundets yrkesregler förenliga arbetsuppgifter."
(Ur Journalistförbundets stadgar, §3, mom 1)

På Journalistförbundets kongress i april 2018 beslutades om stadgar med nya medlemskriterier, som börjar gälla den 1 januari 2019. Termen journalistiska arbetsuppgifter kompletteras med termen andra redaktionella arbetsuppgifter.

Grundtanken med detta är att yrkesgrupper som idag kanske inte identifierar sig som journalister (exempelvis UX-designerns, utvecklare, nya typer av redaktörer) men som står under redaktionell ledning och följer yrkesreglerna också ska känna sig välkomna i Journalistförbundet.

Anställd

För dig som är anställd på en redaktion gäller att du måste ha minst fyra veckor kvar av anställningstiden när ansökan kommer in till Journalistförbundet. Om du har en tidsbegränsad anställning är det alltså viktigt att du ansöker om inträde så fort som möjligt. Även den som arbetar som tillfällig vikarie – inhoppare – kan bli medlem om inhoppen är många och ofta återkommande. Redaktionella chefer och arbetsledare kan ansöka om ett särskilt direktmedlemskap i förbundet.

Bli medlem

 

Frilans

Om du ansöker om inträde som frilans gäller att frilansjournalistik ska vara din huvudsakliga verksamhet. Du ska kunna visa att du arbetat och haft inkomster minst en månad som frilansjournalist och att du tjänat minst 9 200 kronor (sammanlagt) på minst två olika uppdrag. Det gör du genom att exempelvis skicka oss kopior på fakturor eller andra inkomstuppgifter i samband med ansökan. 

Om du är eller har varit anställd som journalist och redan är medlem i Journalistförbundet, behöver du bara kontakta medlemsregistret för att ändra ditt medlemskap.

Bli frilansmedlem

 

Studerande

Om du studerar på en journalistisk grundutbildning på eftergymnasial nivå kan du bli studerandemedlem.

Bli studerandemedlem

 

Senior

Om du redan är medlem, behöver du bara kontakta medlemsregistret för att ändra till seniormedlemskap.

Pensionärer som tidigare varit medlemmar i förbundet kan få återinträde som passiva medlemmar.

Återinträd som seniormedlem

 

Osäker på om du kan bli medlem?

Ibland kan det vara svårt och veta om du kan bli medlem. Det kan bero på att dina arbetsuppgifter varierar, eller att du är osäker på om du kan uppfylla Journalistförbundets yrkesregler. Kontakta då medlemsregistret så kan de hjälpa dig.

 

Senast ändrad 9 oktober 2018