Foto: Caia Image/TT

Vem kan bli medlem?

Journalistförbundet organiserar dig som helt eller delvis arbetar med journalistiska arbetsuppgifter och som står under redaktionell ledning.

Vill du läsa om fördelarna med de olika typerna av medlemskap? Det kan du göra här.

Medlemskapskriterier i stadgarna

I Journalistförbundets stadgar gäller följande kriterier för medlemskap:

"Medlem kan den vara som är anställd eller frilans, som helt eller delvis arbetar med journalistiska arbetsuppgifter.

Journalistiska arbetsuppgifter har den som självständigt framställer, väljer, bedömer eller bearbetar redaktionellt material för mediers räkning. Även medarbetare med andra redaktionella arbetsuppgifter kan vara medlem om arbetsuppgifterna är förenliga med förbundets yrkesetiska regler."

(Ur Journalistförbundets stadgar, §3, mom 1)

Det betyder att du behöver jobba med journalistiska arbetsuppgifter åtminstone till viss del för att kunna bli medlem. Arbetar du enbart med exempelvis content marketing (reklam/annonser), kommunikation, PR eller sådant som inte är förenligt med våra yrkesetiska regler kan du inte bli medlem. Men! Om du blandar journalistiska arbetsuppgifter med andra typer av arbetsuppgifter är du välkommen.

Formuleringen ”andra redaktionella uppgifter” finns för att yrkesgrupper som inte alltid identifierar sig som journalister – men som står under redaktionell ledning och följer yrkesreglerna – också ska känna sig välkomna i Journalistförbundet. Det kan till exempel handla om UX-designers, krönikörer och nya typer av digitala tjänster.

Anställd

Det spelar ingen roll vilken typ av anställning du har. Oavsett om du är inhoppsvikarie, visstids- eller tillsvidareanställd – så är du välkommen att ansöka om medlemskap hos oss. Det vill säga att du har någon form av anställning och får lön utbetald. Om du är chef eller arbetsledare har du möjlighet att ansöka om ett särskilt direktmedlemskap i förbundet.

Läs mer om allt som ingår i medlemskapet för anställda här.

Om du är frilansmedlem i Journalistförbundet, behöver du bara kontakta medlemsservice för att ändra ditt medlemskap till kategorin ”Anställd”.

Bli medlem

 

Frilans

Om du helt eller till viss del jobbar med frilansjournalistik är du välkommen att ansöka om medlemskap hos oss. Viktigt är att du kan styrka att du är yrkesverksam som journalist och att din frilansverksamhet ger inkomst. 

Läs mer om allt som ingår i frilansmedlemskapet här.

Om du är eller har varit anställd som journalist och redan är medlem i Journalistförbundet, behöver du bara kontakta medlemsservice för att ändra ditt medlemskap till kategorin ”Frilans”.

Bli frilansmedlem

 

Studerande

Om du går en journalistisk grundutbildning på eftergymnasial nivå kan du bli studerandemedlem. I vissa fall kan även andra utbildningar/kurser godkännas, om syftet med att du studerar är att du ska jobba journalistiskt. Kontakta medlemsservice om du har frågor!

Läs mer om allt som ingår i medlemskapet för studenter här

Bli studerandemedlem

 

Senior

Om du redan är medlem, behöver du bara kontakta medlemsservice för att ändra till seniormedlemskap.

Pensionärer som tidigare varit medlemmar i förbundet kan få återinträde som passiva medlemmar genom att fylla i ansökningsformuläret här.

 

Intressemedlemskap i annan klubb

Som medlem i Journalistförbundet kan du tillhöra flera klubbar samtidigt. Genom att bli intressemedlem i en klubb kan du som är anställd, inhyrd, frilans, student eller senior delta i den klubbens verksamhet, trots att du organisatoriskt är medlem i en annan klubb.

Läs mer och ansök om intressemedlemskap i annan klubb

 

Osäker på om du kan bli medlem?

Ibland kan det vara svårt att veta om du kan bli medlem. Det kan bero på att dina arbetsuppgifter varierar, eller att du är osäker på om du kan uppfylla Journalistförbundets yrkesregler. Kontakta då medlemsservice, så hjälper vi dig.

Senast ändrad 7 september 2022