Vem kan bli medlem?

Journalistförbundet organiserar journalister och anställda som står under redaktionell ledning. Om du helt eller delvis arbetar med journalistiska arbetsuppgifter kan du bli medlem i Journalistförbundet. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare behöver också vara verksam i Sverige.

Medlemskapskriterier i stadgarna

I Journalistförbundets stadgar som gäller från 1 januari 2019 gäller följande kriterier för medlemskap:

"Medlem kan den vara som är anställd eller frilans, som helt eller delvis arbetar med journalistiska arbetsuppgifter, vid svenskt eller i Sverige verksamma medier. 

Journalistiska arbetsuppgifter har den som självständigt framställer, väljer, bedömer eller bearbetar redaktionellt material för mediers räkning. 

Även medarbetare med andra redaktionella uppgifter kan vara medlem om arbetsuppgifterna är förenliga med förbundets yrkesetiska regler."
(Ur Journalistförbundets stadgar, §3, mom 1)

Det betyder att du behöver jobba med journalistiska arbetsuppgifter åtminstone till viss del för att kunna bli medlem. Arbetar du enbart med exempelvis content marketing (reklam/annonser), kommunikation, PR eller sådant som inte är förenligt med våra yrkesetiska regler kan du inte bli medlem. Men blandar du journalistiska och andra arbetsuppgifter är du välkommen.

Formuleringen andra redaktionella uppgifter finns för att yrkesgrupper som inte alltid identifierar sig som journalister (exempelvis UX-designers, utvecklare, krönikörer, nya typer av redaktörer) men som står under redaktionell ledning och följer yrkesreglerna också ska känna sig välkomna i Journalistförbundet.

Anställd

För dig som är anställd på en redaktion gäller att du måste ha minst fyra veckor kvar av anställningstiden när ansökan kommer in till Journalistförbundet. Om du har en tidsbegränsad anställning är det alltså viktigt att du ansöker om inträde så fort som möjligt. Även den som arbetar som tillfällig vikarie – inhoppare – kan bli medlem om inhoppen är många och ofta återkommande. Redaktionella chefer och arbetsledare kan ansöka om ett särskilt direktmedlemskap i förbundet.

Bli medlem

 

Frilans

Om du ansöker om inträde som frilans gäller att du helt eller till viss del behöver arbeta med frilansjournalistik. Du ska kunna visa att du arbetat och haft inkomster där du tjänat minst 9 200 kronor (sammanlagt) på minst två olika journalistiska uppdrag. Det gör du genom att exempelvis skicka oss kopior på fakturor eller andra inkomstuppgifter i samband med ansökan. 

Arbetar du enbart med exempelvis content marketing (reklam/annonser), kommunikation, PR eller sådant som inte är förenligt med våra yrkesetiska regler kan du inte bli medlem. Blandar du journalistiska och andra uppdrag är du välkommen.

Du behöver ha svenska uppdragsgivare för att kunna bli frilansmedlem, har du enbart utländska uppdragsgivare är det bättre att söka medlemskap i det lands journalistförbund där du har dina uppdragsgivare. 

Om du är eller har varit anställd som journalist och redan är medlem i Journalistförbundet, behöver du bara kontakta medlemsservice för att ändra ditt medlemskap.

Bli frilansmedlem

 

Studerande

Om du studerar på en journalistisk grundutbildning på eftergymnasial nivå kan du bli studerandemedlem.

Bli studerandemedlem

 

Senior

Om du redan är medlem, behöver du bara kontakta medlemsservice för att ändra till seniormedlemskap.

Pensionärer som tidigare varit medlemmar i förbundet kan få återinträde som passiva medlemmar genom att fylla i ansökningsformuläret här.

Kontakta medlemsservice för att bli seniormedlem

 

Intressemedlemskap i annan klubb

Som medlem i Journalistförbundet kan du tillhöra flera klubbar samtidigt. Genom att bli intressemedlem i en klubb kan du som är bemanningsanställd, frilans eller senior delta i den klubbens verksamhet, trots att du organisatoriskt är medlem i en annan klubb.

Läs mer och ansök om intressemedlemskap i annan klubb

 

Osäker på om du kan bli medlem?

Ibland kan det vara svårt och veta om du kan bli medlem. Det kan bero på att dina arbetsuppgifter varierar, eller att du är osäker på om du kan uppfylla Journalistförbundets yrkesregler. Kontakta då medlemservice så kan de hjälpa dig.

 

Senast ändrad 12 mars 2019