Foto: Journalistförbundet

Bemanningsanställd

Som anställd i ett bemanningsbolag liknar dina villkor de som anställda i andra företag i branschen har. De arbetsrättsliga lagarna om exempelvis anställningsskydd, arbetstid, semester, föräldraledighet och arbetsmiljö gäller även dig.

De större bemanningsbolagen i branschen har kollektivavtal med oss: Bemanningsavtalet – så grundläggande schysta villkor gäller. Det är alltid tillsvidareanställning som är grunden, men här finns även några andra anställningsformer. Om du exempelvis sommarjobbar eller jobbar extra under studier är det vanligt med kortare anställningar. OBS! Något som är speciellt med att jobba på bemanningsbolag, är att du utöver vanliga arbetstider kan ha "tillgänglig tid", tid när du behöver vara tillgänglig för utbokning på uppdrag. Lönen kan också delas upp i garantilön och prestationslön. På sidorna nedan kan du läsa mer om allt detta. 

Senast ändrad 15 mars 2024