Arbetsskador

Det är viktigt att du genast talar om för din arbetsgivare om du skadas i tjänsten eller på annat sätt blir sjuk på grund av jobbet. Det gäller också om du varit med om en händelse där du hade kunnat bli allvarligt skadad.

En arbetsskada kan orsakas både av ett olycksfall eller av annan skadlig inverkan i arbetet (arbetssjukdom).

Du kan få rådgivning och hjälp i frågor som rör arbetsskador från ett skyddsombud på din arbetsplats eller direkt från Journalistförbundet.

Arbetsgivaren ska anmäla

Blir du skadad i tjänsten ska arbetsgivaren göra en anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan. I allvarliga fall ska det även anmälas till Arbetsmiljöverket. Skyddsombud ska alltid underrättas. Om arbetsgivaren av någon anledning inte anmäler kan en anmälan göras ändå.

Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans gemensamma sida för anmälan 

Kompletterande försäkring

Du som jobbar på ett företag som omfattas av ett kollektivavtal ska även anmäla din arbetsskada till AFA Försäkring. Då omfattas du nämligen av den kompletterande arbetsskadeförsäkringen TFA.

Arbetsskadad på olika sätt

Det finns olika typer av arbetsskador. Här nedan är några exempel på vad som kan klassas som en arbetsskada.

  • En olycka: om du ramlar i trappan, spiller hett kaffe eller träffas av en hockeypuck.
  • Ett färdolycksfall: om du halkar på en isfläck eller cyklar omkull på väg till jobbet. För att det ska räknas som färdolycksfall måste det ha skett på din naturliga väg till jobbet. 
  • En arbetssjukdom: om du får musarm eller utmattningssyndrom.

Exempel på vad som kan räknas som "svår personskada": om du bryter benet, får en kraftig blödning, skadar hörsel/syn eller får en chock vid hot om våld.

Så ansöker du om ersättning

På vår sida om ersättning vid sjukdom och arbetsskada finns grundläggande information om arbetsskadeförsäkringen. Mer fördjupad information om försäkringen och hur du ansöker om ersättning hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Kom ihåg!

Du behöver dokumentera din skada. Om du till exempel halkar på väg till jobbet och slår i knät, så kanske du tänker att det nog inte var så farligt och rusar vidare. Men du bör låta vården titta på det, om inte annat för att händelsen dokumenteras i din journal. Även om smällen inte ger dig omedelbara problem, så kan det visa sig senare att du fått en bestående skada.

Senast ändrad 22 mars 2024