Foto: Folk och Försvar

Grundkurs i säkerhetspolitik

Journalistförbundet ger tillsammans med Folk och Försvar en tvådagars grundkurs i säkerhetspolitik den 9-10 juni i Stockholm.

Kursen vänder sig till journalister som vill ha en uppdatering kring svensk försvars- och säkerhetspolitik samt samhällets krisberedskap.
Undervisningen sker genom föreläsningar, frågestunder och studiebesök.

Stipendiet täcker kurskostnad, boende samt resa.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst ingår ej.

Sista ansökningsdag är redan passerad. Eventuellt återkommer kursen till hösten 2022 eller våren 2023.

På grund av det läge som råder i Sverige och i vårt närområde så kommer inget komplett kursprogram att kunna ges före ansökningstidens utgång. Tanken är att vi som arrangerar kursen ska kunna anpassa innehållet till att vara så dagsaktuellt som möjligt.

Dag 1 Föreläsningar

Under dagen kommer det att vara introducerande föreläsningar i säkerhetspolitik, försvarspolitik samt totalförsvar och krisberedskap. Efter introduktionen kommer det att hållas fördjupande föreläsningar.

Säkerhetspolitik, fördjupning internationella samarbeten.

Försvarspolitik, fördjupning Försvarsmaktens uppgift och verksamhet samt psypos (psykologiska operationer).

Totalförsvar och krisberedskap, fördjupning om totalförsvaret, totalförsvarsplikt och samhällets säkerhet och hur civila myndigheter arbetar med totalförsvaret.

Under eftermiddagen och eventuellt kvällen kommer det också att hållas kortare föredrag

Dag 2 studiebesök

Vi kommer att åka till Uppsala och besöka några olika myndigheter.

Bland annat kommer vi att besöka den sedan oktober ifjol återupprättade Upplands flygflottilj F 16.

Under besöken får vi se verksamheter och lyssna till företrädare för myndigheterna om hur de arbetar inom ramen för säkerhetspolitiska frågor.

Allmänt om kursen. Båda dagarna kommer att avslutas med en gemensam middag/mingel där det även kommer att hållas kortare föredrag.

Kursen kommer att vara intensiv och pågå från tidig morgon till sen kväll. Det innebär att för personer utanför Stockholm ingår det tre hotellövernattningar från onsdag till lördag. Deltagare boende i Stockholm erbjuds upp till två hotellövernattningar.

Kursen kommer att hållas i centrala Stockholm men under del av dag 2 i Uppsala dit vi färdas gemensamt i buss.

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft 
1) texter och/eller bilder publicerade i svenska tidningar eller tidskrifter (dvs tryckta); eller 
2) bilder publicerade i svenska böcker; eller
3) texter och/eller bilder upplagda/publicerade på svenska webb-platser.  
Observera att inslag med ljud eller rörliga bilder – sändningar i radio/tv eller rörliga inslag upplagda på webben – inte ingår. 
Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Eventuella frågor om stipendiet besvaras av Justus Bennet 08-613 75 03 och Cecilia Berg 08-613 75 36 eller per e-post: stipendier@sjf.se

Senast ändrad 22 april 2022