Grundkurs i säkerhetspolitik i april 2023

Journalistförbundet ger tillsammans med Folk och Försvar en tvådagars grundkurs i säkerhetspolitik den 17-18 april i Stockholm.

Kursen vänder sig till journalister som vill ha en uppdatering kring svensk försvars- och säkerhetspolitik samt civilt försvar
Undervisningen sker genom föreläsningar, frågestunder och studiebesök.

Stipendiet täcker kurskostnad, hotellboende samt resa tur och retur bostadsort - kursort.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst ingår ej.

OBS! Kursdatum kan komma att ändras på grund av omvärldsläget. Just för dagen avvaktar vi besked om framflyttning till i maj. Vi meddelar på denna sida så snart vi får besked. 

Sista ansökningsdag är passerad. Stipendiet går ej att söka längre.

Eventuellt återkommer kursen under våren 2024.

På grund av det läge som råder i Sverige och i vårt närområde så kommer inget komplett kursprogram att kunna ges före ansökningstidens utgång. Tanken är att vi som arrangerar kursen ska kunna anpassa innehållet till att vara så dagsaktuellt som möjligt.

Dag 1 Föreläsningar

Under dagen kommer det bland annat att ges föreläsningar som behandlar säkerhetspolitik, försvarspolitik, civilt försvar och NATO. 

Dag 2 studiebesök

Under samma kurs som gavs i fjol besökte vi under dag två ett av försvarsmaktens regementen samt ett par olika myndigheter. Tanken är att vi ska göra det även denna gång.

Vi kommer då att färdas med gemensam buss.

Allmänt om kursen

Måndagen den 17 april kommer att börja klockan 09.00 och kommer att avslutas med en gemensam middag/mingel på kvällen där det även kommer att hållas kortare föredrag. Vi räknar med att avsluta kvällen senast klockan 21.00.

Tisdagen den 18 april kommer att börja med gemensam bussresa klockan 08.00 och avslutas senast klockan 17.00

Kursen kommer att vara intensiv och pågå från tidig morgon till sen kväll dag 1 och vara något kortare dag 2. Det innebär att för personer utanför Stockholm ingår det vid behov tre hotellövernattningar från söndag till onsdag. Deltagare boende i Stockholm erbjuds hotellboende från måndag till tisdag.

Kursen kommer att hållas i centrala Stockholm men under dag 2 på annan ort men avslutas i Centrala Stockholm.

Förberedelse inför deltagande på kursen. Till deltagare på kursen kommer viss litteratur att skickas ut i förväg.

Behörig att söka

Stipendiemedlen kommer från Bonus Copyright Access och är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder. Det är därför som upphovsrättsliga lagar och regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.  

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft 
1) texter och/eller bilder publicerade i svenska tidningar eller tidskrifter (dvs tryckta); eller 
2) bilder publicerade i svenska böcker; eller
3) texter och/eller bilder upplagda/publicerade på svenska webb-platser.  

Det spelar ingen roll om du är journalist eller inte utan det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Vi ger endast besked till de som får stipendiet och de får besked via mejl. Namnen publiceras på här på www.sjf.se, i tidningen Journalisten och deras hemsida.

Sök stipendiet

Sista ansökningsdag är passerad. Stipendiet går ej att söka längre.

Eventuellt återkommer kursen under våren 2024.

Våra stipendier är väldigt eftersökta därför prioriterar vi sökanden som inte tidigare fått Journalistförbundets stipendier.  

Här hittar du några vanliga frågor och svar om våra stipendier.

För sent inkomna eller ofullständigt ifyllda ansökningar beaktas inte.

Eventuella frågor om stipendiet besvaras av Justus Bennet 08-613 75 03 eller per e-post: stipendier@sjf.se

OBS! Det är viktigt att du som medlem söker stipendiet genom knappen "Ansök som medlem med BankID". 

Senast ändrad 15 februari 2024