Semester för visstidsanställd

Som visstidsanställd har du rätt till semesterledighet men vid en kortare anställning är det vanligast att du får semesterersättning i stället för ledighet. Semesterersättningen ska redovisas separat på ditt lönebesked och får inte ingå i lönen.

Du och arbetsgivaren kan komma överens om att semesterledighet inte ska läggas ut under anställningstiden, om anställningen är kortare än tre månader. Då får du semesterersättning, det vill säga pengar i stället för ledighet, när du slutar.

Överföring av intjänad semester

Du kan begära att en intjänad semesterförmån ska överföras till en ny anställning. Den här regeln gäller om du har flera på varandra följande visstidsanställningar hos samma arbetsgivare eller inom samma koncern. En förutsättning för att kunna begära att semesterförmånen förs över till en ny anställning är att anställningarna löper i nära anslutning till varandra. Med nära anslutning brukar menas högst ett par veckors uppehåll mellan anställningarna. Det här gäller när semesterledighet inte lagts ut under anställningen eller när semesterersättningen inte betalats ut.

OBS!

Om du vet att du kommer att få en ny anställning högst ett par veckor efter att din nuvarande anställning löper ut och vill överföra intjänad semester till den nya anställningen, meddela då detta till arbetsgivaren i god tid innan din sista lön utbetalas. Tänk på att om arbetsgivaren har dålig ekonomi och riskerar konkurs kan det vara klokt att ta pengarna så snart som möjligt i stället.
 

Senast ändrad 1 mars 2024