Skillnaden mellan anställning och frilansuppdrag

Har du inget tydligt avtal kan det ibland vara oklart om du är frilans eller anställd. Här reder vi ut begreppen. Ta gärna hjälp av oss om du stöter på oklarheter eller problem.

För att en frilansverksamhet ska anses som näringsverksamhet i skattemässigt hänseende måste den uppfylla tre krav: självständighet, varaktighet och vinstsyfte. Om något av dessa villkor inte är uppfyllda betraktas inkomsterna från verksamheten i regel som tjänsteinkomster.

Självständigheten bedöms

Med självständighet avser lagstiftaren att arbetet inte får utföras under något som liknar anställningsförhållanden. Vid bedömningen av självständigheten tar Skatteverket särskild hänsyn till: 

 • Vad som avtalats mellan uppdragsgivaren och frilansen,
 • I vilken grad frilansen är beroende av uppdragsgivaren och
 • I vilken omfattning frilansen är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet.

Förhållanden som vid bedömningen kan tala för självständighet: 

 • Att du själv är initiativtagare till uppdragen och föreslår artikelidéer eller säljer färdiga artiklar.
 • Att du bedriver frilansverksamheten från eget kontor hemma eller ännu bättre från kontorslokaler som du hyr utanför hemmet.
 • Att arbetet utförs med egen utrustning som bokförs i verksamheten.
 • Att du själv bestämmer när jobbet ska utföras, det vill säga att du bestämmer dina egna arbetstider.
 • Att du utför uppdragen med egen utrustning som du givetvis vill göra avskrivningar för enligt bokföringsmässiga grunder.
 • Att du arvoderas per uppdrag och att arvodessumman kan variera mellan olika uppdrag.
 • Att du har flera olika uppdragsgivare.
 • Att du själv står för alla omkostnader i samband med uppdragen.

Kriterier för anställning

För en frilansjournalist kan följande kriterier vara tecken på att det istället handlar om ett anställningsförhållande:

 • Att arbetet utförs i uppdragsgivarens lokaler.
 • Att uppdraget utförs med uppdragsgivarens utrustning (du lånar dator, fotoutrustning).
 • Att du har en fast arbetsplats hos uppdragsgivaren, även om det bara är ett låsbart skåp.
 • Att det är uppdragsgivaren som står för artikelidéerna och ber dig göra jobbet.
 • Att ditt arvode liknar en lön, det vill säga du har ett fast arvode och får samma belopp utbetalt varje månad.
 • Att du nästan bara utför uppdrag för en eller ett par uppdragsgivare.
 • Att du regelbundet arbetar för en viss uppdragsgivare på bestämda dagar och tider eller att du följer redaktionens arbetstider.
 • Att du tidigare varit anställd hos en uppdragsgivare.
 • Att redaktionen i praktiken fungerar som en arbetsledare för dig.

Senast ändrad 11 mars 2024