Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium

Journalistförbundet utlyser utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendier för perioden januari–juli 2021. Sista ansökningsdag är den 24 september 2020. 

Stipendiet avser organiserad utbildning och kompetensutveckling enligt personlig studieplan (till exempel kurser, studieresor, studiebesök på redaktion, deltagande på konferenser eller mässor, men inte högre akademiska studier).

Stipendiet är inte avsett för research-, arbets- eller reportageresor.

Kostnader som täcks av stipendiet

Stipendiet är personligt och är ett bidrag till direkta kostnader i samband med utbildningen eller kompetensutvecklingen såsom kursavgift, resekostnader, transfer, litteratur, logi med mera.

Stipendiet täcker inte ersättning för, mat, inkomstbortfall eller traktamente. Det täcker inte heller kostnader för egna film- eller bokproduktioner, research-, arbets- eller reportageresor och inte kostnader för anhöriga.

Maximalt stipendiebelopp är 50 000 kronor.

Den som tilldelas stipendium får endast använda pengarna för sådan utbildning eller kompetensutveckling som ansökan avser och som påbörjas (behöver inte avslutas) under tiden juli–december 2020.

Behörig att söka

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft 
1) texter och/eller bilder publicerade i svenska tidningar eller tidskrifter (dvs tryckta); eller 
2) bilder publicerade i svenska böcker; eller
3) texter och/eller bilder upplagda/publicerade på svenska webb-platser.  

Observera att inslag med ljud eller rörliga bilder – sändningar i radio/TV eller rörliga inslag upplagda på webben – inte ingår. 

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.
Stipendiemedlen kommer från kopierings/-upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access. (Mer information om Bonus Copyright: www.bonuscopyright.se

Tv-produktion/radio-produktioner är inte behörighetsgivande på grund av att vi inte har några pengar från föreningen Copyswede att dela ut, som är den organisation som i detta fall som representerar etermedier (Mer information om CopySwede: www.copyswede.se) Men om du ändå någon gång under de senaste tre åren har publicerat dig enligt publicitetskravet när det gäller text och bild så är du behörig att söka. Var noga att ange under punkten ”Publicerad i” var och när du senast var publicerad i print.

Pengarna är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder. Det är därför som upphovsrättsliga lagar och regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Ej medlem i Journalistförbundet men i en annan organisation

Om du inte är medlem i Journalistförbundet men i någon av organisationerna Författarförbundet, Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Svenska tecknare, Bildleverantörernas förening (BLF) eller Svenska Fotografers Förbund (SFF) kan du inte söka Journalistförbundets stipendier. Men du kan då vända dig till din egen organisation och se vilka möjligheter du har att söka stipendier där.

Övriga som inte är medlemmar i Journalistförbundet kan söka förbundets stipendier under förutsättning att man uppfyller sökkriterierna.

Att tänka på innan du ansöker

Endast korrekt ifylld och välmotiverad ansökan med en realistisk ekonomisk kalkyl behandlas. Glöm inte att räkna med momsen för exempelvis kurser och konferenser i Sverige.

Det är bara möjligt att söka en kurs/utbildning eller kompetensutveckling per ansökningstillfälle.

Stipendiet täcker inte flera olika kurser eller resor till flera olika orter.

Språkutbildningar: Om du söker en språkutbildning utanför Sverige så har Journalistförbundet redan stipendier i engelska, franska, spanska samt tyska. Dessa direkta språkstipendier söks under respektive språks egen stipendiesida. 

När det gäller övriga språk kan de sökas via utbildning och kompetensstipendiet. Samma krav gäller då som för våra andra språkstipendier det vill säga att den sökande kan styrka att den har kunskaper i sökt språk motsvarande nivå A2 i den gemensamma europeiska referensramen för språk (se mer information på www.skolverket.se). Om man saknar grundläggande kunskaper i språket bör kurser upp till A2 nivå sökas i Sverige.

Ansökan

Fyll i och skicka in din stipendieansökan här genom att klicka på knapparna längst ner på sidan för att komma till formuläret. Den ena knappen är för dig som är medlem med BankID. Den andra är för icke-medlemmar eller medlemmar utan BankID.

Sista ansökningsdag är den 24 september 2020.

Besked om vem som får stipendium

Besked om vem som får stipendium meddelas via mejl till berörda stipendiater och här på vår hemsida.

På grund av det stora antalet ansökningar lämnas inget meddelande personligen till dem som inte har fått sökt stipendium.

Bland ansökningarna prioriteras de sökande som tidigare inte har fått stipendium från Journalistförbundet.

Eventuella frågor om stipendiet besvaras av ombudsman Justus Bennet på telefon 08-613 75 03 eller per e-post: stipendier@sjf.se

Dessa fick stipendier för perioden januari–juli 2020

Senast ändrad 8 september 2020