Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium

Journalistförbundet utlyser utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendier för perioden juli - december 2023.

Sista ansökningsdag är passerad och nytt stipendium för perioden januari - juli 2023 kommer under hösten 2023

Vad stipendiet avser

Stipendiet avser organiserad utbildning och kompetensutveckling enligt personlig studieplan till exempel kurs, studieresa, studiebesök på redaktion, deltagande på konferens eller mässa men inte högre akademiska studier. 

Du kan söka en kurs/utbildning eller kompetensutveckling per ansökningstillfälle.

Maximalt stipendiebelopp är 50 000 kronor.

Vem kan söka

Stipendiemedlen kommer från Bonus Copyright Access och är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder. Det är därför som upphovsrättsliga lagar och regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.  

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft 
1) texter och/eller bilder publicerade i svenska tidningar eller tidskrifter (dvs tryckta); eller 
2) bilder publicerade i svenska böcker; eller
3) texter och/eller bilder upplagda/publicerade på svenska webb-platser.  

Det spelar ingen roll om du är journalist eller inte utan det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Kostnader som täcks av stipendiet

Stipendiet är personligt och är ett bidrag till direkta kostnader i samband med utbildningen eller kompetensutvecklingen såsom kursavgift, resekostnader, transfer, litteratur, logi med mera.

Vad du inte kan söka stipendiet för

Stipendiet täcker inte ersättning för, mat, inkomstbortfall eller traktamente eller resor till flera olika orter. Det täcker inte heller kostnader för egna film- eller bokproduktioner, research-, arbets- eller reportageresor och inte kostnader för anhöriga.

Att tänka på innan du ansöker

Endast korrekt ifylld och välmotiverad ansökan med en realistisk ekonomisk kalkyl behandlas. Kom ihåg att räkna med momsen för exempelvis kurser och konferenser i Sverige.

Gällande språkutbildningar: Nybörjarkurs upp till A-2 nivå kan bara sökas i Sverige. De språk som Journalistförbundet ordnar kurs i söks via respektive språks stipendiesida.

Stipendiet ska utnyttjas under andra halvan av 2023, juli - december 2023

Viktigt att veta

Stipendiet utlyses två gånger per år.

I december/februari för utbildning eller kompetensutveckling som påbörjas (behöver inte avslutas) juli-december.

I augusti/september för utbildning eller kompetensutveckling som påbörjas (behöver inte avslutas) januari-juli. 

Den som tilldelas stipendium får endast använda pengarna för sådant som ansökan avser. 

Sök stipendiet

Sista ansökningsdag är passerad och nytt stipendium för perioden januari - juli 2023 kommer under hösten 2023

Besked om stipendium

Vi ger endast besked till de som får stipendiet och de får besked via mejl. Namnen publiceras på här på www.sjf.se, i tidningen Journalisten och deras hemsida.

Våra stipendier är väldigt eftersökta därför prioriterar vi sökanden som inte tidigare fått Journalistförbundets stipendier.  

Här hittar du några vanliga frågor och svar om våra stipendier. Du kan även mejla till: stipendier@sjf.se

För sent inkomna eller ofullständigt ifyllda ansökningar beaktas inte.

Senast ändrad 7 mars 2023