Samarbeten och medlemskap

Journalistförbundet samarbetar med och är medlem i flera olika organisationer. Det gör vi för att bli starkare i frågor som är viktiga för våra medlemmar. 

TCO – vår centralorganisation

TCO är Journalistförbundets centralorganisation, där vi är ett av 13 fackförbund som är medlemmar. TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar fackförbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar.

Uppgiften till TCO från medlemsförbunden är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet.

TCO:s övergripande beslut fattas av kongressen, som består av representanter för de 13 medlemsförbunden. Kongressen sammanträder vart fjärde år.

Styrelsen, som väljs av kongressen, har ansvar för den löpande verksamheten och TCO:s kansli verkställer styrelsens beslut.

Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert sitter i TCO:s styrelse.

Läs mer om TCO.

PTK

Förhandlings- och samverkansrådet PTK förhandlar kollektivavtal och utbildar på uppdrag av 26 fackförbund, Journalistförbundet är ett av dem.

PTK arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten för privatanställda tjänstemän – på jobbet, mellan jobb och efter arbetslivet. PTK förhandlar för medlemsförbundens räkning tre stora kollektivavtal som rör pension, trygghet vid arbetsskador och omställningsstöd.

PTK erbjuder också kurser och aktiviteter för förtroendevalda och förbundsanställda. Kurserna handlar om pensioner, försäkringar och bolagsstyrelsearbete och inbegriper allt från korta frukostmöten till omfattande kurspaket.

Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert sitter i PTK:s styrelse.

Läs mer om PTK.

Yrkesetik

Journalistförbundet är medlemmar, och har styrelserepresentation, i flera olika organisationer som hanterar yrkesetik, som  Mediernas Etiknämnd, MEN. 

Läs mer om vårt arbete med yrkesetik. 

Upphovsrättsorganisationer

Journalistförbundet är medlemmar i, och samarbetar med, flera olika upphovsrättsorganisationer för att bevaka våra medlemmars rättigheter  och påverka lagstiftningen i dessa frågor.

Läs mer om vårt arbete med upphovsrätt.

Internationellt arbete

Läs mer om Journalistförbundets internationella arbete

Senast ändrad 13 april 2021