Samarbeten och medlemskap

Publicerad 20 maj 2018

Journalistförbundet samarbetar med och är medlem i flera olika organisationer. Det gör vi för att bli starkare i frågor som är viktiga för våra medlemmar. 

TCO - vår centralorganisation

TCO är Journalistförbundets centralorganisation, där vi är att av 14 fackförbund som är medlemmar. TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar fackförbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar.

Uppgiften till TCO från medlemsförbunden är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet.

TCO:s övergripande beslut fattas av kongressen, som består av representanter för de 14 medlemsförbunden. Kongressen sammanträder vart fjärde år.

Styrelsen, som väljs av kongressen, har ansvar för den löpande verksamheten och TCO:s kansli verkställer styrelsens beslut.

Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling sitter i TCO:s styrelse.

Läs mer om TCO.

PTK

Förhandlings- och samverkansrådet PTK förhandlar kollektivavtal och utbildar på uppdrag av 27 fackförbund, Journalistförbundet är ett av dem.

PTK arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten för privatanställda tjänstemän – på jobbet, mellan jobb och efter arbetslivet. PTK förhandlar för medlemsförbundens räkning tre stora kollektivavtal som rör pension, trygghet vid arbetsskador och omställningsstöd.

PTK erbjuder också kurser och aktiviteter för förtroendevalda och förbundsanställda. Kurserna handlar om pensioner, försäkringar och bolagsstyrelsearbete och inbegriper allt från korta frukostmöten till omfattande kurspaket.

Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling sitter i PTK:s styrelse.

Läs mer om PTK.

Yrkesetik

Journalistförbundet är medlemmar, och har styrelserepresentation, i flera olika organisationer som hanterar yrkesetik, som Pressens opinionsnämnd och Pressens samarbetsnämnd. 

Läs mer om vårt arbete med yrkesetik. 

Upphovsrättsorganisationer

Journalistförbundet är medlemmar i, och samarbetar med, flera olika upphovsrättsorganisationer för att bevaka våra medlemmars rättigheter  och påverka lagstiftningen i dessa frågor.

Läs mer om vårt arbete med upphovsrätt.

Internationellt arbete

Läs mer om Journalistförbundets internationella arbete

Senast ändrad 9 oktober 2018