Rapportera från domstol

Den 1 juli 2019 trädde nya regler i kraft som påverkar möjligheten att rapportera från domstolar. Syftet med reglerna är att öka tryggheten för personer som deltar i rättegångar. Förändringarna innebär dock negativa konsekvenser för dig som journalist.

Här nedan reder vi i Journalistförbundet ut vad som gäller efter att de nya reglerna trätt i kraft. 

Fotografera/filma i rättssalen
Det är sedan tidigare förbjudet att ta upp bild i rättssalen. Det finns inget undantag för journalister. Det förbudet gäller fortfarande.

Fotografera/filma IN i rättssalen
Lagändringen innebär att det är förbjudet att fotografera eller filma in i rättssalen. Det finns inget undantag för journalister. Förbudet gäller ”vid rättens sammanträde” vilket innebär att förbudet gäller från det att målet ropas upp i högtalarna till dess att alla de som närvarat i rättssalen lämnat den.

Elektronisk utrustning
Lagändringen innebär att det är förbjudet för åhörare att använda elektronisk utrustning i rättssalen. Förbudet omfattar sådan utrustning som kan användas för att ta bilder med, det vill säga de flesta mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer liksom smarta klockor, glasögon, pennor och liknande smarta föremål. Utrustning som omfattas av förbudet ska vara avstängd och undanstoppad. Det finns ett undantag för journalister.

Det är domaren som kan besluta om en viss journalist ska undantas från förbudet. I propositionen till de nya reglerna står det uttryckligen att nyhetsrapportering är ett skäl att bevilja undantag:

”Sådana omständigheter som att elektronisk utrustning behövs för rapportering som sker som ett led i nyhetsförmedling eller i något annat sammanhang av samhälleligt intresse kan ofta vara skäl att tillåta användning av elektronisk utrustning.” (Stärkt ordning och säkerhet i domstol, Prop. 2018/19:81 sid 87)

Eftersom du kan behöva visa att du är journalist kan det vara bra att ha presskortet till hands.

Ta upp ljud i rättssalen
Det finns inget förbud mot att spela in ljud under en rättegång. Elektronisk utrustning som inte går att ta upp bilder med, till exempel diktafoner, är tillåtna att använda under en rättegång oavsett om du är journalist eller inte.

Vi vill veta hur de nya reglerna fungerar
Om du har rapporterat från en rättegång sedan de nya reglerna infördes vill vi gärna ta del av dina erfarenheter. Du är såklart också välkommen att kontakta oss om du har frågor om de nya reglerna. Du kan till exempel kontakta vår jurist Tove Carlén på tc@sjf.se så hjälper hon dig. 

Så här tycker Journalistförbundet om de nya reglerna
Journalistförbundet har kritiserat de nya reglerna sedan förslaget presenterades 2017. Vi har bland annat efterfrågat ett uttryckligt undantag för journalister för att tydliggöra att media har rätt att rapportera från rättegångar. Även förbudet mot att fotografera in i rättssalen har Journalistförbundet kritiserat. 

Senast ändrad 18 mars 2020