När du behöver hjälp med en uppdragsgivare som inte betalar. När du vill teckna en företagsförsäkring som passar just frilansjournalister till ett förmånligt pris. Eller när du tillsammans med andra vill arbeta för bättre villkor för dig och andra frilansjournalister. Då finns Journalistförbundet Frilans här för dig. 

Journalistförbundet Frilans är samlingsnamnet på all verksamhet som Journalistförbundet erbjuder dig som är frilansmedlem. Det handlar både om service för dig som enskild medlem och ett ständigt pågående arbete för att förbättra villkor för hela frilanskollektivet. 

Olika kontaktvägar

Mycket av det här arbetet utförs via vårt aktiebolag Servicebolaget. Annat utförs av annan personal på vårt förbundskansli eller av våra förtroendevalda runt om i landet. Läs mer på sidorna här om vem som gör vad.